Zakończył się kurs UEFA B w Nowym Sączu

W niedzielę 18 czerwca, w auli Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, egzaminem końcowym zakończył się trwający od 14 stycznia kurs dla trenerów piłki nożnej kategorii UEFA B. Uczestniczyło w nim 32 trenerów z Nowosądeckiego Podokręgu MZPN oraz sąsiednich regionów.

Komisja egzaminu końcowego pracowała w składzie:
Andrzej Wyroba – przewodniczący komisji, wojewódzki koordynator kształcenia i licencjonowania trenerów ŚZPN Katowice, edukator PZPN
Dariusz Wójtowicz – wojewódzki koordynator kształcenia i licencjonowania trenerów MZPN Kraków, edukator PZPN
Bogdan Ciućmański – edukator PZPN
Zbigniew Małek – kierownik kursu, edukator PZPN

Po zakończonych egzaminach trenerzy zaprosili Komisję Egzaminacyjną na wspólny obiad do restauracji „Basztowa”, gdzie komisja podsumowała kurs i ogłosiła wyniki egzaminu. Wszyscy zdali egzamin z pozytywnym wynikiem. Wspólnie – Andrzej Wyroba, Dariusz Wójtowicz i Bogdan Ciućmański – podziękowali kursantom za wielkie zaangażowanie oparte o dobrą wiedzę zdobytą podczas kursu. Podziękowali również Nowosądeckiemu Podokręgowi MZPN za pomoc w organizacji przeprowadzonego kursu. Osobne podziękowanie złożyli na ręce władz Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu za udostępnienie swoich obiektów.

Wszyscy członkowie komisji wręczali uroczyście trenerom certyfikaty ukończenia kursu oraz licencje trenerskie. Na zakończenie, w imieniu prezesa Podokręgu MZPN w Nowym Sączu Pawła Cieślickiego i zarządu głos zabrał Andrzej Kuźma – wiceprezes i szef szkolenia Podokręgu, który wyraził swoją radość z pozytywnego wyniku wszystkich kursantów, podziękował członkom komisji oraz prelegentom za wzorowe przeprowadzenie kursu i wręczył komisji egzaminacyjnej szklane grawertony z podziękowaniami za przeprowadzony kurs i egzamin. (BK)

Lista trenerów UEFA B:
1.Krzysztof Biedroński
2.Marek Ciszewski
3.Mateusz Fedko
4.Stefan Gródek
5.Jacek Gumulak
6.Maciej Jacenik
7.Marek Jajeśnica
8.Wojciech Jasiński
9.Adrian Jawor
10.Michał Józefczyk
11.Bartłomiej Kasprzak
12.Tomasz Kolendowski
13.Nikodem Kołodziej
14.Mateuszb Koziński
15.Dariuszb Kożuch
16.Mateusz Lis
17.Daniel Orzeł
18.Gabriela Pacholarz
19.Dawid Pietrzkiewicz
20.Michal Piter-Bućko
21.Marcin Rembiasz
22.Mateusz Rola
23.Arkadiusz Serafin
24.Wiktor Sondej
25.Robert Starzyk
26.Patryk Stawiarski
27.Paweł Suchanek
28.Dariusz Szczerba
29.Daniel Szeliga
30.Dawid Węglowski
31.Jakub Węgrzyn
32.Bartosz Wójs

Hits: 507

To top