Kolegium Sędziów

Zarząd

  • Andrzej Sękowski (p.o. przewodniczący)
  • Tomasz Musiał (wiceprzewodniczący)
  • Grzegorz Jabłoński (wiceprzewodniczący)
  • Sebastian Mucha (wiceprzewodniczący)
  • Piotr Musialik (wiceprzewodniczący)
  • Marek Brańka
  • Stanisław Brożek
  • Robert Marciniak
  • Paweł Płoskonka

Sekretarz

  • Joanna Ściepura

Hits: 2285

To top