Załącznik do przepisów licencyjnych MZPN dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2024/2025
Unifikacja szkolenia PZPN od sezonu 2023/2024 (załącznik do Uchwały VI/96 z 16 czerwca 2023 Zarządu PZPN)
Uchwała nr 21/Z/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku Zarządu MZPN w Krakowie w sprawie wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych, kaucji oraz opłat licencyjnych. Aktualizacja z 13 maja 2024 roku.
Uchwała nr VIII/130 z dnia 4 września 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie upoważnienia Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej do opiniowania i uzgadniania projektów budowy
Uchwała nr 47/Z/19 z 17.12.2019 r. Zarządu MZPN w sprawie zatwierdzenia opłat za uzgadnianie projektów budowy, przebudowy i modernizacji obiektów sportowych
Uchwała nr 21/Z/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku Zarządu MZPN w Krakowie w sprawie wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych, kaucji oraz opłat licencyjnych
Uchwała nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej
Uchwała nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną ze zmianami z 20.05.2024
Kalkulator do ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników (2021)
Uchwała nr IV/59 z dnia 29 kwietnia 2021 roku Zarządu PZPN w sprawie określenia zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników
Uchwała nr VII/126 z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr I/9 z 28 stycznia 2019 roku Zarządu PZPN w sprawie opłaty ryczałtowej dla klubu
To top