Polityka Bezpieczeństwa Dzieci

Polski Związek Piłki Nożnej wprowadza w życie Politykę Bezpieczeństwa Dzieci. Głównym celem podejmowanych działań jest uczynienie piłki nożnej środowiskiem bezpiecznym, pozytywnym i pełnym szacunku oraz radości dla wszystkich dzieci.

W związku z tym powstał dokument, składający się z zestawu dobrych praktyk i wytycznych, które mają zminimalizować ryzyko nadużyć i wprowadzić w organizacjach sportowych zasady postępowania dla trenerów, współpracowników, rodziców i dzieci.

PZPN pragnie zwrócić uwagę na ryzyka związane z bezpieczeństwem dzieci podczas aktywności sportowych, obozów, wyjazdów, korzystania z szatni czy internetu.

Przygotowane przez federację kodeksy, zasady i wytyczne są gotowe do wprowadzenia w każdej organizacji.

Dodatkowo dokument wskazuje, na co zwrócić uwagę, jak rozpoznawać nadużycia, jak rozmawiać z dzieckiem, jak i gdzie zgłaszać przejawy nadużyć oraz jakie instytucje mogą pomóc w sytuacjach, które wymagają reakcji.

Dokument Polityka Bezpieczeństwa Dzieci PZPN ma również na celu uwrażliwić każdego, kto współpracuje z dziećmi i młodzieżą, na czynniki ryzyka i sytuacje, które mogą zagrażać bezpieczeństwu dzieci.

Naszym wspólnym obowiązkiem jest dbanie o ochronę tych, którzy sami często obronić się nie mogą.

Najbliższy rok federacja ma zamiar przeznaczyć m.in. na działalność edukacyjną i społeczną związaną z tym obszarem. Wszystkie szczegóły dotyczące tych zagadnień znaleźć można w pełnej treści dokumentu.

Dokument Polityki znajdą Państwo w załączeniu, dodatkowe materiały do pobrania oraz materiały edukacyjne znajdą Państwo pod tym linkiem: https://pzpn.pl/dzieci-i-mlodziez/polityka-bezpieczenstwa-dzieci/polityka-bezpieczenstwa-dzieci

Wszelkie pytania, zgłoszenia i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail: ochronadzieci@pzpn.pl

Polityka Bezpieczeństwa Dzieci PZPN – TUTAJ

Hits: 101

To top