Aneks PPN Kraków nr 1 do „Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2022/2023″.
Aneks do § 19 (runda jesienna sezonu 2022/2023; dotyczy Lig Okręgowych) „Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i młodzików Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2022/2023″.
Aneks nr 2 do § 19 (runda jesiennej sezonu 2022/2023; dotyczy PPN w Krakowie) „Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i młodzików Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2022/2023″.
Regulamin rozgrywek o Puchar Polski na szczeblu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2022/2023
Regulamin Młodzieżowych Rozgrywek Piłkarskich Juniorów, Trampkarzy i Młodzików MZPN na sezon 2022/2023
Regulamin rozgrywek kobiet o mistrzostwo IV i V ligi w Małopolsce, sezon 2022/23
Uchwała nr 21/Z/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku Zarządu MZPN w Krakowie w sprawie wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych, kaucji oraz opłat licencyjnych
Regulamin rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2022/2023
Regulamin rozgrywek kobiet o Puchar Polski w Małopolsce, sezon 2022/23
Regulaminy (skrócone) Orliczek, Młodziczek, Trampkarek i Juniorek Młodszych, sezon 2022/2023
Regulamin Dyscyplinarny PZPN – 2022
Uchwała nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej
Uchwała nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną ze zmianami
Kalkulator do ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników (2021)
Uchwała nr IV/59 z dnia 29 kwietnia 2021 roku Zarządu PZPN w sprawie określenia zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników
Uchwała nr VII/126 z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr I/9 z 28 stycznia 2019 roku Zarządu PZPN w sprawie opłaty ryczałtowej dla klubu
Regulamin Związkowej Komisji Odwoławczej MZPN
Regulamin Funkcjonowania Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich
To top