Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie i Małopolski ZPN łączą siły!

Podpisanie umowy o współpracę, od lewej dr hab. Henryk Duda, prof. AWF, prorektor AWF dr hab. Michał Spieszny, prof. AWF, rektor prof. Andrzej Klimek, prezes MZPN Ryszard Kołtun i wiceprezes MZPN Jerzy Nagawiecki. Fot. Karolina Mrozowska

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie i Małopolski Związek Piłki Nożnej w Krakowie łączą siły. Umowę o współpracy m.in. w zakresie wspólnego prowadzenia kursów trenerskich dla studentów AWF, objęcia reprezentacji młodzieżowych MZPN patronatem naukowym uczelni, a także kooperacji przy realizacji trenerskich praktyk studenckich podpisali rektor AWF prof. dr hab. Andrzej Klimek oraz Ryszard Kołtun,  prezes Małopolskiego Związku Piłki Nożnej i Jerzy Nagawiecki, wiceprezes MZPN.

Dzięki umowie Małopolski Związek Piłki Nożnej umożliwi coroczną współorganizację z Akademią Wychowania Fizycznego kursu trenerskiego UEFA C dla studentów studiów stacjonarnych – licencjackich i magisterskich. – Ułatwiamy studentom krakowskiej AWF postawienie pierwszych kroków w zawodzie trenerskim, wierząc, że przełoży się to na podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności kadr trenerskich, a w finale pomoże w rozwoju małopolskiej i polskiej piłki. Licencja UEFA C da studentom AWF prawo do prowadzenia zajęć z grupami młodzieżowymi i amatorskimi zespołami seniorskimi. Już w trakcie studiów nabędą więc kwalifikacje, niezbędne do podjęcia pierwszej pracy w zawodzie trenerskim oraz oceny czy będą chcieli wybrać profesję szkoleniowca jako ścieżkę dalszego zawodowego rozwoju – mówi Ryszard Kołtun, prezes Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.

Rektor AWF prof. Andrzej Klimek i prezes MZPN Ryszard Kołtun. Fot. Karolina Mrozowska

Pełne prawo do organizacji kursów UEFA przysługuje Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej, w jego imieniu kursy UEFA C prowadzą wojewódzkie związki piłki nożnej. Kurs zaoferowany studentom krakowskiej AWF będzie spełniał wymogi Konwencji Trenerskiej UEFA 2020 oraz Karty Grassroots UEFA. Na każdym wspólnym kursie, organizowanym w ramach Programu Kursów Trenerskich UEFA, wykłady (blok teoretyczny), wyjazd studyjny oraz praktyka trenerska w klubie będą prowadzone przez specjalistów małopolskiego związku  oraz pracowników AWF, będących jednocześnie wykwalifikowaną kadrą trenerów-edukatorów PZPN. Zajęcia w ramach praktycznego bloku kursu będą realizowane przez pracowników Zespołu Piłki Nożnej AWF – edukatorów PZPN oraz trenerów–edukatorów MZPN. Każdorazowo program oraz harmonogram kursu będą zatwierdzone przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN, działający w ramach Komisji Technicznej PZPN.

Umowa o współpracy przewiduje także:

– objęcie reprezentacji młodzieżowych Małopolskiego Związku Piłki Nożnej patronatem naukowym AWF

– kooperację przy odbywaniu trenerskich praktyk studenckich i innego rodzaju zaangażowaniu studentów specjalizacji trenerskich w projekty szkoleniowe MZPN

– możliwość wspólnego organizowania i prowadzenia kursów i konferencji metodyczno-szkoleniowych o charakterze doskonalenia zawodowego.

Cieszymy się z podjęcia współpracy z największym związkiem sportowym w Małopolsce. Przyniesie ona wiele korzyści naszym studentom. Szczególnie cenne będą dla nich kompetencje nabyte w czasie licencjonowanych kursów UEFA, bo wyróżnią naszych absolwentów na rynku pracy – mówi prof. Andrzej Klimek, rektor AWF. Jak dodaje, możliwych obszarów wspólnych zainteresowań AWF i MZPN jest znacznie więcej niż określone w podpisanej właśnie umowie. – Dotyczą szeroko pojętej problematyki szkoleniowej, wsparcia edukacji trenerskiej, weryfikacji efektywności metod treningowych, organizacji okołofutbolowych wydarzeń. Pierwsze, owocne rozmowy zachęcają do kolejnych. Jesteśmy otwarci na wspólne inicjatywy – deklaruje prof. Andrzej Klimek.

W spotkaniu towarzyszącym podpisaniu umowy w siedzibie AWF oprócz rektora uczelni i prezesów  MZPN Ryszarda Kołtuna i Jerzego Nagawieckiego uczestniczyli prorektor ds. studenckich dr hab. Michał Spieszny, prof. AWF oraz dr hab. Henryk Duda, prof. AWF z Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu, kierownik Zakładu Gier Sportowych i Rekreacyjnych, który będzie koordynował współpracę ze strony uczelni.  W Małopolskim Związku Piłki Nożnej koordynatorem kooperacji będzie Dariusz Wójtowicz, wojewódzki koordynator kształcenia i licencjonowania trenerów MZPN.

Fot. Karolina Mrozowska

Hits: 919

To top