Nowe władze Wiarusów Igołomia

Nowy zarząd klubu. Fot. archiwum klubu

Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego wybrano nowe władze Klubu Sportowego Wiarusy Igołomia, który należy do Podokręgu MZPN Wieliczka i w minionym roku prowadził szkolenie dla ponad dwustu zawodniczek i zawodników, a także świętował jubileusz 30-lecia działalności.

Prezes Paweł Żabicki przedstawił sprawozdanie merytoryczne, a skarbnik Damian Nowak finansowe za rok 2023, po czym zgromadzeni członkowie jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi. Ustępujący prezes nie zdecydował się kandydować na czwartą z rzędu kadencję, delegaci wybrali nowy zarząd klubu, który stanowią: Robert Ziółko (prezes), Katarzyna Wesołowska (wiceprezes), Damian Nowak (skarbnik), Konrad Szymacha (sekretarz), Rafał Galus, Szymon Jagła (członkowie).

Cel i plany nowego zarządu? Przede wszystkim skupienie się na szkoleniu dzieci i młodzieży oraz podjęcie próby powrotu zespołu seniorów do klasy okręgowej. W nowej kadencji dodatkowe funkcje będą pełnić: Sławomir Kural – kierownik sekcji kickboxingu, Konrad Szymacha – kierownik sekcji siatkówki, Jarosław Janik – kierownik drużyny rezerw, Jakub Chmielek – kierownik pierwszej drużyny, Katarzyna Wesołowska – kierownik drużyn młodzieżowych oraz Jarosław Siwek – koordynator do spraw szkolenia. (P)

Hits: 138

To top