Myślenicki Podokręg z nowym sztandarem

Ponad półtora roku temu, na oficjalnych obchodach 50-lecia działalności myślenickiego Podokręgu, miejscowa Rada Seniorów postanowiła złożyć wniosek o pozyskanie nowego sztandaru dla Podokręgu MZPN Myślenice. Po kilkunastu miesiącach inicjatywę udało się sfinalizować, a w miniony piątek – 26 stycznia – na ręce prezesa myślenickich struktur piłkarskich Macieja Górki przekazano sztandar podczas podniosłej uroczystości.

Lokalne święto piłki nożnej odbyło się w hali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach i zorganizowane zostało przez miejscowe Starostwo Powiatowe. Tuż po godzinie 17 starosta Powiatu Myślenickiego Józef Tomal oraz prezes Podokręgu Myślenice Maciej Górka powitali wszystkich zaproszonych gości, a wśród nich znaleźli się:

 • Stanisław Bisztyga – były Senator RP oraz radny Sejmiku Wojewódzkiego
 • Rafał Kudas – zastępca Starosty Powiatu Myślenickiego
 • Maciej Ostrowski – radny Rady Powiatu
 • Mieczysław Kęsek – sekretarz Powiatu Myślenickiego
 • Jerzy Cachel – radny Rady Miejskiej, dyrektor ZS Średniawski
 • Ryszard Kołtun – prezes Małopolskiego Związku Piłki Nożnej
 • Ludwik Starzak – wieloletni prezes Podokręgu Myślenice
 • członkowie zarządu Podokręgu MZPN Myślenice obecnej kadencji wraz z członkami podlegających komisji
 • przedstawiciele Rady Seniorów z przewodniczącym Łukaszem Ochmańskim na czele
 • delegacja Kolegium Sędziów Myślenice z przewodniczącym Krzysztofem Cienkoszem na czele
 • najliczniej zgromadzone delegacje klubów piłkarskich IV i V ligi, Klasy Okręgowej, Klasy A i B oraz klubów kobiecych i młodzieżowych

Po oficjalnym przywitaniu gości, nastąpiło sprawozdanie z działalności obecnego zarządu. Wirtualną prezentację przedstawił sekretarz Podokręgu – Oliwier Bzowski. Na początku wspomniano wszystkich zmarłych w ostatnich latach, związanych z lokalnym futbolem. Myślenicki Podokręg zrzesza aktualnie 44 kluby, a prym wiodą w nim zespoły z miasta powiatowego – KS Dalin w IV lidze seniorów oraz LKS Respekt w II lidze kobiet. Podsumowane zostały wszystkie zmiany przeprowadzone w prawie trzyletniej działalności zarządu, omówione zostały podjęte inicjatywy, codzienne obowiązki oraz plany na pozostałą część kadencji.

Kolejnym programem piątkowej uroczystości było wręczenie odznaczeń dla klubowych włodarzy. Wyróżnienia, wnioskowane przez zarząd Podokręgu, wręczali prezes MZPN – Ryszard Kołtun, prezes Podokręgu – Maciej Górka oraz starosta myślenicki – Józef Tomal, a otrzymali je:

 • Kazimierz Wincenciak – Srebrna Odznaka Honorowa MZPN
 • Mariusz Bajak – Srebrna Odznaka Honorowa MZPN
 • Daniel Haberkiewicz – Brązowa Odznaka Honorowa MZPN
 • Damian Pazdur – Brązowa Odznaka Honorowa MZPN
 • Wojciech Cichoń – Brązowa Odznaka Honorowa MZPN
 • Mateusz Grabowski – Brązowa Odznaka Honorowa MZPN
 • Robert Szuba – Brązowa Odznaka Honorowa MZPN

oraz nieobecni:

 • Tomasz Bargiel – Brązowa Odznaka Honorowa MZPN
 • Mateusz Wiechniak – Brązowa Odznaka Honorowa MZPN
 • Tomasz Sum – Brązowa Odznaka Honorowa MZPN

W sposób szczególny uhonorowany został przez prezesa MZPN starosta Józef Tomal, który otrzymał Medal 110-lecia MZPN w kasecie, w podziękowaniu za zaangażowanie w działalność na rzecz lokalnego piłkarstwa i promowanie inicjatyw sportowych.

Po przekazaniu odznaczeń dla młodego-nowego pokolenia działaczy klubowych, nastąpił główny punkt uroczystości, a więc przekazanie sztandaru. Aktu nadania dokonali starosta Józef Tomal oraz Łukasz Ochmański, przewodniczący Rady Seniorów Podokręgu Myślenice. Chorągiew została przekazana na ręce prezesa Podokręgu Macieja Górki, a ten w pozycji klęczącej ucałował ją, jako symbol najwyższego uznania za dotychczasową działalność Podokręgu. Awers sztandaru to herb Podokręgu wraz z rokiem założenia (1971), natomiast rewers na zielonym tle ukazuje postać piłkarza, a dodatkowo widoczne są na nim logotypy PZPN i MZPN oraz herb myślenickiego Starostwa.

Po akcie nadania nastąpiły przemówienia zaproszonych gości. Pierwszy z szanownego gremium głos zabrał prezes MZPN Ryszard Kołtun. W swojej wypowiedzi pogratulował zarządowi Podokręgu pozyskania sztandaru, podkreślając ważny charakter działalności okołopiłkarskiej dla lokalnej społeczności i przekazując okolicznościowe życzenia. – Sztandar to symbol tradycji i historii, jego ufundowanie oznacza najwyższe uznanie społeczne dla organizacji – powiedział, przypominając zasługi wybitnych piłkarzy braci Różankowskich, czy pochodzących z ziemi myślenickiej trenerów Moskala i Fornalika.

Głos zabrali również przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, podkreślając wiele inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju sportu w regionie, a także ważny obowiązek krzewienia kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Sprawnie przeprowadzona uroczystość zakończona została poczęstunkiem oraz kuluarowymi „rozmowami o piłce”, w środowisku działaczy, sędziów, zawodników i trenerów związanych z myślenickim futbolem.

Zarząd Podokręgu MZPN w Myślenicach pragnie wyrazić serdeczne podziękowanie Starostwu Powiatowemu w Myślenicach na czele z panem Starostą i z Wydziałem Promocji za zorganizowane uroczystości przekazania sztandaru i wszelkie działania związane z tym przedsięwzięciem.

Podokręg Myślenice (Oliwier Bzowski)

Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Myślenicach – Powiat Myślenicki

Hits: 120

To top