Wielka Gala Rady Seniorów Podokręgu MZPN Nowy Sącz pod hasłem “Powitanie Wiosny AD 2024”

W środę, 20 marca 2024 roku, w Rezydencji “Las Vegas” w Barcicach odbyła się rokroczna Gala Rady Seniorów Podokręgu MZPN Nowy Sącz, w której wzięło udział 60 osób, w tym 11 zaproszonych gości.

Uroczystą galę rozpoczął prowadzący spotkanie Marek Hebda, który poinformował obecnych, iż jest to dzień urodzin prezesa Rady Seniorów Wiesława Rutkowskiego. Sala odśpiewała tradycyjne “sto lat” i głośnymi brawami uczciła Jubilata.

Prezes Rady Seniorów, zarazem właściciel Rezydencji i sponsor spotkania, podziękował za życzenia i powitał zaproszonych gości: starostę nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego, radnego powiatu nowosądeckiego Mariana Dobosza, wiceprezesów Podokręgu MZPN Nowy Sącz Andrzeja Kuźmę i Krzysztofa Nawalanego, sekretarza zarządu biura Bogusława Klimka, delegację Rady Seniorów z Tarnowa z prezesem Edwardem Karasińskim na czele, sponsorów Zdzisława Harafa i Jana Leśniaka, b. redaktora Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej, fotoreportera-redaktora sportowego Jerzego Cebulę oraz wszystkich zebranych członków Rady Seniorów. Szczególnie ciepłe słowa skierował pod adresem ks. kapelana Józefa Wojnickiego, obecnie zmagającego się w szpitalu z ciężką chorobą.

Prowadzący galę Marek Hebda „wezwał” następnie do uczczenia pamięci Zmarłych Kolegów “minutą ciszy”.

Kolejnym punktem gali było wręczenie odznak Starosty Nowosądeckiego – “Złotego Jabłka Sądeckiego” członkom rady: Tadeuszowi Gizie, Czesławowi Janikowskiemu i Zbigniewowi Szewczykowi. Odznaczenia wręczał Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski oraz radny powiatu nowosądeckiego Marian Dobosz.

Na wniosek Zarządu Rady Seniorów, złotymi honorowymi odznakami Rady Seniorów, prezes Rady Seniorów w towarzystwie prowadzącego odznaczyli: Marka Kwiatkowskiego, Mariana Dobosza i Mariana Kuczaja.

Po wręczeniu odznak prowadzący galę Marek Hebda poinformował zebranych, iż na wniosek Zarządu Rady Seniorów, Zarząd Podokręgu MZPN Nowy Sącz przyznał członkom Rady Seniorów 23 złote, srebrne i brązowe odznaki Podokręgu MZPN Nowy Sącz, które zostaną wręczone w innym terminie, w obecności prezesa Podokręgu Pawła Cieślickiego.

W kolejnym punkcie uroczystości wręczono „Listy Gratulacyjne” na specjalnie wykonanych szklanych grawertonach. Otrzymali je kolejno:
Czesław Janikowski – lat 90
Zbigniew Szewczyk – lat 90
Alojzy Oracz – lat 85
Zenon Szafraniec – lat 75
Zbigniew Gawryś – lat 70
Waldemar Griński – lat 65
Bogdan Szczecina – lat 65

Sala nagrodziła Jubilatów brawami z życzeniami 100 lat.

W imieniu Zarządu Podokręgu MZPN Nowy Sącz głos zabrał wiceprezes Andrzej Kuźma, który podziękował za zaproszenie, pogratulował wyróżnionym oraz staroście nowosądeckiemu za przyznanie odznaczeń, życzył dalszych owocnych działań na rzecz nowosądeckiej piłki nożnej i zadeklarował pomoc ze strony własnej i całego Zarządu Podokręgu.

Po wystąpieniach prowadzący galę zapoznał wszystkich z działalnością nowosądeckiej Rady Seniorów w 2023 roku. M.in. zorganizowano kolejną edycję Memoriału “Trzej Przyjaciele z Sandecji i Jerzego Leszczyńskiego Twórcy Memoriału”, w którym wzięło udział 8 drużyn U-11 (3 z Nowego Sącza i 5 z powiatu nowosądeckiego). 1 listopada członkowie rady jak zwykle odwiedzili ok. 80 grobów zmarłych kolegów i działaczy. Zorganizowano dwa spotkania integracyjne rady w Rezydencji “Las Vegas”. Zarząd RS odbył 12 posiedzeń, a kol. Józef Unold prowadzi kronikę rady na bieżąco.

Na zakończenie prezes Rady Seniorów Podokręgu MZPN w Nowym Sączu Wiesław Rutkowski podziękował wszystkim obecnym za przybycie i pogratulował wyróżnionym. Prowadzący spotkanie Marek Hebda w imieniu swoim i całego zarządu Rady skierował specjalne podziękowanie dla Bogdana Klimka – za wydatną pomoc organizacyjną w przygotowanie gali, a szczególnie serdeczne podziękowanie skierował na ręce prezesa Rady Wiesława Rutkowskiego i jego córek za inicjatywę, organizację i sponsoring spotkania.

Podokręg Nowy Sącz (BK)

Hits: 65

To top