Delegacje sędziowskie 2024 tylko w podokręgach

Informujemy, że projekt rozliczania delegacji sędziowskich przez MZPN został na 2024 rok zawieszony, będzie natomiast kontynuowany od 2025 roku.

W 2023 roku w projekcie uczestniczyło 113 klubów spośród 805 zrzeszonych w MZPN, w dodatku niektóre kluby nie rozliczały wszystkich kategorii wiekowych. Spowodowało to problemy natury techniczno-organizacyjnej, w efekcie projekt nie funkcjonował tak jak należy.

Aby umożliwić chociaż części klubów rozliczanie za pośrednictwem MZPN, podjęta została uchwała Zarządu MZPN w sprawie zasad rozliczania delegacji sędziowskich w 2024 roku przez Podokręgi MZPN.
Delegacje sędziowskie będą w tym roku rozliczane przez Podokręgi w Tarnowie, Oświęcimiu, Bochni, Brzesku, Żabnie i Nowym Targu.

Hits: 304

To top