Zmiany w uchwale PZPN w sprawie organizacji rozgrywek

1 lipca 2024 roku weszły w życie postanowienia Uchwały nr V/67 z dnia 20 maja 2024 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.

Zmianie uległy m.in.:

  1. Zasady rozgrywania przerwanych meczów – § 7 ust. 5 pkt c)
    Wykreślono postanowienia, zgodnie z którymi w dokańczanych meczach nie mogli uczestniczyć zawodnicy, którzy nie byli zawodnikami danego klubu w trakcie przerwanych zawodów.

Rezygnacja w powyższej zasady ma na celu umożliwienie wszystkim zawodnikom danego klubu udział w dokańczanych zawodach. Ma to szczególne znaczenie w przypadku meczów rozpoczętych w rundzie jesiennej, a dokańczanych dopiero w rundzie wiosennej. W określonych przypadkach mogło dochodzić do sytuacji, gdy po zimowym okresie transferowym, skład drużyny znacząco różnił się od tego w rundzie jesiennej, np. nastąpiła wymiana bramkarzy danej drużyny. Zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami, w takim przypadku klub nie mógłby skorzystać z nowopozyskanych zawodników.

  1. Zasady rozliczeń finansowych pomiędzy klubami w przypadku nierozegranych zawodów – § 28-30
    Wprowadzone zmiany mają na celu ograniczenie bezzasadnych roszczeń finansowych klubów względem przeciwników, jak również zwolnienie organów prowadzących rozgrywki z konieczności rozstrzygania sporów finansowych pomiędzy klubami.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że w przypadku braku porozumienia pomiędzy klubami, jedynym organem PZPN właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów pomiędzy nimi, w tym finansowych, jest Piłkarski Sąd Polubowny.

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN

Uchwała na stronie MZPN w zakładce Dokumenty/Uchwały TUTAJ

Hits: 906

To top