Sokół Maszkienice nie chce awansować! Baraż Łęgovia – Szreniawa odwołany

Wydział Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej informuje, że we wtorek, 18 czerwca 2024 r., otrzymał pismo od Sokoła Maszkienice. Klub informuje, że z uwagi na problemy natury organizacyjno-finansowej zmuszony jest do zrezygnowania z prawa bezpośredniego awansu do V ligi wschodniej i zgłasza chęć dalszej gry na poziomie okręgowym.

W tej sytuacji Regulamin IV ligi i klas niższych (§ 19, ust. 3) precyzuje, że w sytuacji, gdy klub uzyska awans do wyższej klasy rozgrywkowej i podejmie decyzję o rezygnacji z tego uprawnienia, to awans uzyskuje klub, który zajął drugie miejsce.

Drugie miejsce zajęły rezerwy Okocimskiego Brzesko, ale nie mogą awansować, ani brać udziału w barażach z uwagi na grę pierwszej drużyny w V lidze wschodniej. Zatem na drugie miejsce wskakuje Szreniawa Nowy Wiśnicz, której przysługuje bezpośredni awans. Warunkiem jest pisemne potwierdzenie chęci gry w V lidze wschodniej. Gdy Szreniawa zrezygnuje, to utrzyma się w V lidze wschodniej zespół z najwyższego miejsca spadkowego.

Ważna informacja: z uwagi na awans Szreniawy, środowy mecz barażowy Łęgovia Łęg Tarnowski – Szreniawa Nowy Wiśnicz zostaje odwołany. Łęgovia bez gry wchodzi do finału, w którym w sobotę zagra na własnym boisku z LKS Zagórzany (22 czerwca 2024 r., godz. 17:00).

Poza Regulaminem rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2023/2024 o awansach do wyższych lig mówi:
Uchwała nr XII/183 z dnia 6 grudnia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad uzupełniania klas rozgrywkowych

§ 3
W przypadku rozgrywek, których zasady awansu i spadku przewidują rozegranie meczów barażowych o udział w rozgrywkach klasy wyższej pomiędzy uczestnikami rozgrywek klasy niższej:
1. W sytuacji gdy klub/kluby uprawniony, w wyniku rywalizacji sportowej, do bezpośredniego awansu do wyższej klasy rozgrywkowej lub uprawniony do udziału w meczach barażowych o udział w rozgrywkach klasy wyższej nie otrzyma licencji uprawniającej do udziału w tych rozgrywkach w następnym sezonie lub zrezygnuje z udziału w rozgrywkach lub awans do rozgrywek klasy wyższej oznaczałby sprzeczność z zasadami, o których mowa w § 2 ust. 7 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną, klub ten zostanie sklasyfikowany w rozgrywkach bieżącego sezonu zgodnie z liczbą zdobytych punktów, jednakże nie uzyska awansu do klasy wyższej lub nie zostanie dopuszczony do udziału w meczach barażowych.
2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, awans do wyższej klasy rozgrywkowej uzyska klub/kluby zajmujący kolejne najwyższe miejsce w tabeli rozgrywek, jednak nie niższe niż najniżej sklasyfikowany uczestnik meczów barażowych, o ile otrzyma licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach klasy wyższej.
3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, w przypadku wcześniejszego wyłonienia klubu/klubów uprawnionych do udziału w kolejnym etapie meczów barażowych lub rozgrywkach klasy wyższej i braku konieczności rozegrania danego etapu meczów barażowych lub meczów barażowych w ogóle, mecze te mogą być odwołane lub rozegrane wg innego niż wcześniej przewidzianego schematu, uwzględniającego kolejność miejsc zajętych przez uczestników meczów barażowych w tabeli rozgrywek.

Hits: 1450

To top