Spotkanie edukatorów MZPN

Od lewej: Robert Kasperczyk, Władysław Łach, Jacek Matyja, Krystian Pać, Łukasz Szewczyk, Dariusz Wójtowicz, Henryk Duda i Bogdan Ciućmański. Fot. EG

W środę w Krakowie spotkali się edukatorzy MZPN. Rozmawiano o standaryzacji prowadzenia kursów i sprawach bieżących.

Jednocześnie był to pierwszy dzień szkolenia, wraz z edukatorami Podkarpackiego ZPN, w ramach kursu Developer pod egidą UEFA. Pierwszy dzień miał formułę online, natomiast drugi – w czwartek – to stacjonarne spotkanie w Rzeszowie. Wojewódzki Koordynator Szkolenia i Licencjonowania Trenerów MZPN Dariusz Wójtowicz przedstawił prezentację dotyczącą prowadzenia mikrogrup. Tematami w drugim dniu były ponadto:

  • Komunikacja medialna
  • Zawodnik w centrum procesu treningowego na przykładzie zajęć praktycznych juniorów Stali Rzeszów
  • Zawodnik w centrum procesu szkolenia na przykładzie kadry U-17 (Marcin Włodarski)

W środowym spotkaniu w Krakowie uczestniczyli edukatorzy MZPN:
BOGDAN CIUĆMAŃSKI
HENRYK DUDA
ROBERT KASPERCZYK
WŁADYSŁAW ŁACH
ZBIGNIEW MAŁEK
JACEK MATYJA
KRYSTIAN PAĆ
ŁUKASZ SZEWCZYK
DARIUSZ WÓJTOWICZ

(w)

Hits: 645

To top