Baraże dla wicemistrzów III i IV ligi

Na posiedzeniu Zarządu PZPN obradującym 7 czerwca 2024 podjęta została Uchwała nr VI/85 w sprawie przyjęcia zasad spadków klubów 2. Ligi, awansów i spadków klubów 3. Ligi i awansów klubów 4. Ligi od sezonu 2024/2025.

Uchwała nr VI/85 – TUTAJ

Zgodnie z decyzją Zarządu PZPN, począwszy od sezonu 2024/2025 rozgrywane będą mecze barażowe o udział w rozgrywkach 2 ligi i 3 ligi.

Zgodnie z przyjętymi zasadami w zakresie rozgrywek 2. Ligi:

Kluby, które zajmą miejsca 15-18 w tabeli końcowej 2. Ligi spadną do właściwej terytorialnie grupy 3. Ligi;
Bezpośredni awans do rozgrywek 2. Ligi uzyskają 4 kluby – mistrzowie poszczególnych grup 3. Ligi;
Dodatkowo, rozegrane zostaną mecze barażowe o udział w rozgrywkach 2. Ligi w następnym sezonie, w których będą uczestniczyć kluby zajmujące 2. miejsca w tabelach poszczególnych grup 3. Ligi oraz kluby zajmujące miejsca 13 i 14 w tabeli 2. Ligi;
Rozgrywki barażowe zostaną przeprowadzone przez PZPN;
Szczegółowe zasady określają art. 1-3 Uchwały.

Zgodnie z przyjętymi zasadami w zakresie rozgrywek 3. Ligi:

Kluby, które zajmą miejsca 15-18 w tabeli danej grupy 3. Ligi, spadną do rozgrywek 4. Ligi, przy czym liczba drużyn spadających z danej grupy może ulec zwiększeniu w zależności od przynależności terytorialnej klubów spadających z 2. Ligi;
Bezpośredni awans do rozgrywek danej grupy 3. Ligi uzyskają 4 kluby – mistrzowie właściwych terytorialnie grup 4. Ligi;
Dodatkowo, awans do rozgrywek danej grupy 3. Ligi uzyska 1 klub – zwycięzca meczów barażowych w których będą uczestniczyć kluby zajmujące 2. miejsca w tabelach poszczególnych grup 4. Ligi;
Rozgrywki barażowe zostaną przeprowadzone w całości przez właściwy dla danej grupy 3. Ligi Wojewódzki Związek Piłki Nożnej prowadzący procedurę licencyjną dla klubów 3. Ligi na kolejny sezon rozgrywkowy;
Szczegółowe zasady określają art. 4-6 Uchwały.

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN

Hits: 4605

To top