Kondolencje

Panu Pawłowi Cieślickiemu,
członkowi Prezydium Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej i Prezesowi Podokręgu MZPN w Nowym Sączu, wyrazy głębokiego i serdecznego współczucia z powodu śmierci
SIOSTRY
składają Zarząd i Pracownicy MZPN

Hits: 97

To top