Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Edycja 2024

Celem programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej, jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. Dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu. Z uwagi na ogólny charakter Programu, rodzaje zadań inwestycyjnych, o dofinansowanie których można ubiegać się w ramach Programu, zostały podzielone na trzy grupy.

Pierwszą grupę stanowią zadania inwestycyjne mające na celu poprawę stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również – w miarę możliwości – umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. Obiekty przyszkolne powinny pełnić funkcje, związane z poprawą warunków realizacji zajęć wychowania fizycznego, a także powinny tworzyć fundamentalną sieć podstawowych obiektów sportowych, otwartych i ogólnodostępnych dla wszystkich. Stąd też ze względu na wyjątkowy, charakter tych miejsc łączący dwie funkcje, ich wsparcie traktowane jest w sposób szczególny w ramach programu.

Drugą grupą zadań są zadania, których celem jest poprawa warunków treningowych dla sportowców, w tym przeciwdziałanie procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych znajdujących się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym, a służących przede wszystkim uprawianiu sportów olimpijskich, jak również obiektów umożliwiających szerokie upowszechnianie sportu. W tej grupie wsparcie finansowe będą mogły otrzymać zadania dotyczące budowy nowych obiektów oraz przebudowy lub remontu już istniejącej infrastruktury sportowej. Obiekty dofinansowywane w tej grupie zadań, dedykowane są w szczególności klubom sportowym, mogącym poszczycić się wymiernymi sukcesami sportowymi, jak i również tym, dla których zrealizowanie zadania inwestycyjnego będzie silnym bodźcem do rozwoju obecnej działalności.

Trzecią grupą zadań są zadania dotyczące budowy nowej i modernizacji istniejącej nieprzyszkolnej infrastruktury sportowej, dającej możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego, stanowiącej ważny element profilaktyki zdrowotnej oraz umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. Ministerstwo zachęca do tego, aby nowo tworzona baza infrastrukturalna uzyskiwała uprzednio aprobatę społeczną oraz korelowała ze sportami uprawianymi na terenie oddziaływania inwestycji.

Wysokość środków finansowych, planowana do przyznania w ramach dofinansowań w Edycji 2024 wynosi 200 mln zł.

Termin naboru wniosków – od 20 marca do 29 maja 2024 r.

Więcej informacji i szczegółowe materiały – TUTAJ

Hits: 88

To top