Decyzje Zarządu MZPN

Fot. Alicja Śliwa

Podczas dzisiejszego posiedzenia Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej doszło do zmian personalnych.

Z funkcji wiceprezesa ds. prawnych odwołany został Bartosz Ryt, a z funkcji prezesa Podokręgu Kraków Kazimierz Śliwiński. Obaj zostali także odwołani z Prezydium Zarządu MZPN.

Wiceprezesem ds. podokręgów MZPN został Artur Główczyk, prezes Podokręgu Tarnów.

Nowymi członkami Prezydium Zarządu MZPN zostali Michał Królikowski i Stanisław Strug.

Podjęta została także uchwała o rozwiązaniu Podokręgu MZPN Kraków. Rozgrywkami zarządzał będzie Wydział Gier MZPN.

Fot. Alicja Śliwa

Hits: 1421

To top