Obradowało Prezydium Zarządu MZPN

Podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia Prezydium Zarządu MZPN w Krakowie omówiono kilkanaście bieżących spraw.

M.in. przedstawiony został projekt załącznika do przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych MZPN na sezon 2024/2025. Załącznik ma być zatwierdzony podczas posiedzenia Zarządu MZPN planowanego pod koniec marca br.

Informację na temat działalności Komisji ds Licencji Klubowych MZPN złożył jej przewodniczący Jan Popiołek. Informacje przedstawili także przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich MZPN Józef Cichoń i p.o. przewodniczący Kolegium Sędziów MZPN Andrzej Sękowski.

Kwestia rozliczania delegacji sędziowskich przez MZPN w roku 2024 zostanie rozstrzygnięta przez Zarząd MZPN pod koniec marca br.

Uchwałą Zarządu PZPN zmienione zostały wysokości opłat za kursy trenerskie. Zmianą wysokości stawek wynagrodzeń dla wykładowców i stawek dla egzaminatorów na kursach organizowanych przez MZPN zajmie się w przyszłym tygodniu Zarząd MZPN.

Wojewódzki finał Pucharu Tymbarku zostanie w tym roku zorganizowany ponownie w Wadowicach, w III dekadzie maja. Małopolska jest krajowym liderem pod względem ilości zgłoszonych drużyn. Zgłosiło się ich 1128.

Ustalony został harmonogram przygotowań reprezentacji MZPN do eliminacji makroregionalnych turnieju UEFA Regions’ Cup. Trenerem reprezentacji został mianowany Jacek Matyja.

Ustalony został termin Festiwalu Piłki Dziewcząt, wydarzenia inspirowanego przez PZPN. Festiwal odbędzie się w Krakowie 9 września br.

Podjęto kilka decyzji personalnych:

  • Do zarządu Kolegium Sędziów MZPN dokooptowany został Piotr Medoń.
  • Z Komisji ds Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich MZPN odwołany został Stanisław Pałamarczuk. Powołani zostali: Florentyna Kulig i Jerzy Dudek.
  • Do grona delegatów meczowych MZPN dokooptowana została Florentyna Kulig.
  • Koordynatorem MZPN ds. bezpieczeństwa dzieci został Bartosz Ryt.

Hits: 453

To top