V Konferencja “Dzień z Prawem w Piłce Nożnej”

Sport, jak prawie każda dziedzina życia, jest przedmiotem uregulowań prawnych. Dynamiczny rozwój sportu, jego obecność w przestrzeni publicznej sprawiły, że koniecznym się stało wyróżnienie prawa sportowego jako nowej dziedziny prawa. Rozumieć przez to należy regulacje znajdujące zastosowanie w sporcie, jak też regulacje dotyczące organizacji sportowych.

Od pięciu lat krakowscy studenci prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, zrzeszeni w organizacji ELSA, organizują Ogólnopolskie Konferencje Naukowe „Dzień z Prawem w Piłce Nożnej”. Małopolski Związek Piłki Nożnej systematycznie wspiera cenną inicjatywę. Nie inaczej było i w roku bieżącym, podczas V konferencji “Dzień z Prawem w Piłce Nożnej” przeprowadzonej 12 kwietnia w Loży Prezydenckiej Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana w Krakowie.

W jej trakcie liczni zainteresowani wysłuchali wystąpień dr Karoliny Tetłak oraz Kacpra Sołdaczuka (Uniwersytet Warszawski), autorów analizy potencjalnej odpowiedzialności prawnej osób działających w imieniu klubu.

Następnie poruszono zagadnienia prawo a rynek transferowy. W tej części sesji wystąpili: mec. Mateusz Stankiewicz (Uniwersytet Zielonogórski), mec. Kazimierz Romaniec, mec. Bartłomiej Laburda i Kacper Szajor (Uniwersytet Jagielloński). Z kolei “Strukturę organizacyjną klubu sportowego omówiła mec. Agata Kowalska.

Panel dyskusyjny: AI – nadzieja czy zagrożenie dla sportu?, z udziałem dr. Artura Fala (Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku), dr. Krzysztofa Fila (Uniwersytet Dolnośląski we Wrocławiu) oraz mec. Dominika Filemonowicza moderował Jerzy Nagawiecki (MZPN w Krakowie).
Konferencję zakończył panel „Piłkarze a prawo pracy”, w którym poruszono zagadnienia najczęściej stosowanych form zatrudnienia zawodników, prawnej ochrony ich wynagrodzeń, zarobków amatorów i profesjonalistów, statusie w świetle przepisów PZPN, FIFA RSTP i orzecznictwa CAS. Powyższą tematykę przedstawili: mec. Karolina Letniowska, mec. Grzegorz Knap, mec. Maciej Bałaziński i Maciej Zielepucha (Uniwersytet Warszawski).

Hits: 88

To top