Przedłużone okienko transferowe dla zawodników wolnych

W związku z przekazywanymi pytaniami dot. możliwości potwierdzania do klubów zawodników wolnych po zakończeniu zimowego okresu transferowego przypominamy, że zgodnie z postanowieniami § 27 ust. 5 Uchwały nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej:
Zawodnicy, którzy do czasu zakończenia zimowego okresu transferowego posiadali status zawodnika wolnego, mogą być potwierdzeni do klubu w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, jednak nie później niż do 31 marca danego roku, a następnie uprawnieni do gry.

Jednocześnie informujemy, że w związku z przypadającymi na 31 marca (niedziela), jak również 1 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) dniami wolnymi od pracy, termin o którym mowa w powołanym wyżej przepisie ulega przedłużeniu do dnia 2 kwietnia 2024 r. (wtorek).

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN

Hits: 239

To top