Zaproszenie na Konferencję Szkoleniową MZPN

(10.11.2023) Małopolski Związek Piłki Nożnej organizuje doroczną Konferencję dla Trenerów Piłki Nożnej. Odbędzie się ona w sobotę 16 grudnia 2023 r. w auli dużej Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Przewidujemy udział ok. 700 szkoleniowców.

KONFERENCJA SZKOLENIOWA DLA TRENERÓW PIŁKI NOŻNEJ
„ŁĄCZY NAS SZKOLENIE”
AUDITORIUM MAXIMUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
KRAKÓW, 16 GRUDNIA 2023

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Miejsce
: Duża aula Auditorium Maximum UJ w Krakowie, ul. Krupnicza 33
Termin: 16 grudnia 2023 r. (sobota)
Godzina: 9:00 – 16:30 (rejestracja uczestników w godz. 8:00 – 9:00)
Prelegenci:
PAWEŁ GRYCMANN – dr nauk o kulturze fizycznej, Dyrektor Szkoły Trenerów PZPN
TOMASZ WILCZEWSKI – dr nauk o kulturze fizycznej, wykładowca w programach Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki
MARIUSZ RUMAK – trener z licencją UEFA PRO, Dyrektor ds. rozwoju trenerów w AP KKS Lech Poznań
JANUSZ NIEDŹWIEDŹ – trener z licencją UEFA PRO
ROBERT KASPERCZYK – trener z licencją UEFA PRO, trener edukator MZPN

HARMONOGRAM KONFERENCJI
8:00 – 9:00 Rejestracja uczestników – Auditorium Maximum UJ
9:00 – 9:15 OTWARCIE KONFERENCJI
9:15 – 10:45 Paweł GRYCMANN „Wynik czy rozwój?”
10:45 – 11.15 Wręczenie dyplomów ukończenia kursu trenera UEFA A
11:15 – 12:45 Tomasz WILCZEWSKI „IMOPEKSIS – nowoczesna pedagogika jako kluczowy element szkolenia w uczestnictwie sportowym”
12:45 – 13:30 PRZERWA NA LUNCH
13:30 – 15:00 Mariusz RUMAK „Wielowymiarowy rozwój zawodnika U16-U19 w piłce nożnej”
15:00 – 16:30 Janusz NIEDŹWIEDŹ „Budowanie gry – akcenty w mikrocyklu treningowym na przykładzie RTS Widzew Łódź
16:30 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Konferencja „Łączy nas szkolenie”, organizowana przez Małopolski ZPN, jest corocznym wydarzeniem skierowanym do licencjonowanych trenerów piłki nożnej. Celem konferencji jest poszerzenie wiedzy z zakresu szkolenia piłkarskiego, wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska trenerskiego.

Szkolenie, poświęcone aktualnym tendencjom w treningu w piłce nożnej oraz zagadnieniom pedagogiki, odbędzie się 16 grudnia 2023 r. w auli dużej Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wysoki poziom wiedzy teoretycznej i praktycznej zapewnią prelegenci: Paweł Grycmann, Tomasz Wilczewski, Mariusz Rumak, Janusz Niedźwiedź i Robert Kasperczyk.
Wydarzenie odbędzie się pod patronatem Prezesa Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, Dyrektora Szkoły Trenerów Polskiego Związku Piłki Nożnej, Wydziału Szkolenia Małopolskiego Związku Piłki Nożnej oraz Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN.

Grafika: Alicja Śliwa

Certyfikat udziału w konferencji jest równoznaczny z zaliczeniem przez PZPN godzin niezbędnych do przedłużenia licencji:
6 godzin szkoleniowych (5 pkt) dla wszystkich trenerów z licencją:
• UEFA ELITE YOUTH A
• UEFA A
• UEFA B
• GRASSROOTS C / UEFA C
UEFA PRO (3 pkt)

Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi 150 zł.

OSTATECZNY TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ NA KONFERENCJĘ UPŁYWA 14 GRUDNIA.
UWAGA! OPŁATĘ ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI NALEŻY DOKONAĆ WYŁĄCZNIE PRZELEWEM.
Dane do przelewu:
nr konta: 37 1240 2294 1111 0000 3709 2289
Małopolski Związek Piłki Nożnej
ul. Ludwika Solskiego 1, 31-216 Kraków
w tytule przelewu wpisując: Konferencja MZPN 2023 – „nazwisko i imię uczestnika”

REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ ODBYWA SIĘ ELEKTRONICZNIE PRZEZ PROFIL TRENERA NA PORTALU www.pzpn24.pzpn.pl I JEST RÓWNOZNACZNA Z ZAAKCEPTOWANIEM PRZEZ UCZESTNIKA REGULAMINU KONFERENCJI.
WARUNKIEM ZATWIERDZENIA WNIOSKU (PRZYJĘCIA NA WYDARZENIE W SYSTEMIE PZPN24) JEST DOKONANIE OPŁATY I NIEZWŁOCZNE PRZESŁANIE POTWIERDZENIA PRZELEWU W SYSTEMIE PZPN24 DO WOJEWÓDZKIEGO KOORDYNATORA KSZTAŁCENIA I LICENCJONOWANIA TRENERÓW, TRENERA DARIUSZA WÓJTOWICZA. BRAK POTWIERDZENIA PRZELEWU OPŁATY ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI DO 24 GODZIN OD APLIKACJI SKUTKOWAĆ BĘDZIE ODRZUCENIEM WNIOSKU.
Liczba miejsc ograniczona: 700 osób.

W przypadku nieobecności na wydarzeniu bardzo prosimy o ANULOWANIE wniosku w swoim profilu PZPN24, aby ułatwić organizację i właściwe przygotowanie konferencji. Ponowna aplikacja będzie możliwa jedynie w przypadku wolnych miejsc.
Zaliczenie konferencji i uzyskanie elektronicznego Certyfikatu Uczestnictwa w Konferencji będzie wymagało złożenia dwóch podpisów, na początku i na końcu Konferencji. Prosimy o posiadanie Licencji Trenerskiej bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Organizator zapewnia: 6 godzin szkolenia, certyfikat ukończenia (elektronicznie na konto PZPN24), bufet kawowy, lunch.

Hits: 2479

To top