Piłkarskie Granty MZPN – druga edycja

Małopolski Związek Piłki Nożnej wspiera finansowo futbolowe eventy. Od 1 września br. ruszył program grantowy, którego celem jest finansowe wsparcie imprez i wydarzeń piłkarskich organizowanych przez małopolskie kluby, akademie piłkarskie, stowarzyszenia, Podokręgi PN i inne instytucje działające w obszarze piłki nożnej. W bieżącym roku Związek wyasygnował z budżetu MZPN 20 tys. zł, które rozdzieli w dwóch transzach po 10 tys. zł.

Obecnie rozpoczyna się proces przyznawania grantów na listopad i grudzień 2023 r.
1.Pula środków wsparcia wynosić będzie 10 tys. zł.
2.Do dnia 20. października będą przyjmowane wnioski o wsparcie przygotowane na specjalnym formularzu, dostępnym pod adresem www.mzpnkrakow.pl (patrz poniżej).
3.Dokumentację rozpatrzy i oceni Komisja Grantowa, która na podstawie kryteriów wskazanych powyżej dokonuje punktacji i tworzy ranking decydujący o tym, do kogo trafią związkowe środki.
4.Wyniki konkursu ogłaszane będą przed rozpoczęciem kolejnych edycji.
5.Małopolski ZPN podpisze z beneficjentami stosowne umowy o zasadach wydatkowaniu środków uzyskanych w Konkursach Grantowych.
6.Do obowiązków beneficjentów należy odpowiednia ekspozycja związkowego brandingu.
7.Po zakończeniu realizacji zadania organizacja składa sprawozdanie, w którym zamieszcza:
• opis realizacji zadania,
• sposób wykorzystania/wydatkowania przyznanych środków,
• dokumentację foto/wideo.

GŁÓWNYMI KRYTERIAMI PRZYZNAWANIA WSPARCIA BĘDĄ:
• ranga wydarzenia
• historia imprezy
• renoma organizatora
• zasięg wydarzenia
• liczba uczestników
• działania promocyjne
• wsparcie zewnętrzne
• wkład własny organizatora (finansowy i rzeczowy)

INFORMACJE DODATKOWE:
1.Decyzje Komisji Grantowej są ostateczne, odwołanie nie przysługuje.
2.Każdy podmiot może w danym konkursie kwartalnym złożyć tylko jeden wniosek.
3.Każdy podmiot może być beneficjantem dużego grantu tylko jeden raz w roku.
4.W czasie rozpatrywania wniosków Komisja może zwrócić się do wnioskodawcy o jego uzupełnienie w ciągu 48 godzin.
5.Grant należy rozliczyć poprzez przedstawienie dokumentów wydatkowania środków zgodnie z preliminarzem ustalonym przed imprezą.

Skład Komisji Grantowej MZPN: Jerzy Nagawiecki (przewodniczący), Michał Królikowski, Zbigniew Krzysztyniak, Andrzej Szmyt (członkowie), Paweł Panuś (sekretarz).


Pierwsza edycja małopolskich grantów za nami. Wpłynęło sześć wniosków. Komisja wyłoniła beneficjentów, którymi zostali:
• KS Podgórze: „Jubileusz 110-lecia KS Podgórze Kraków 1913-2023” – 3000 PLN
• KS Borek Kraków: „95-lecie KS Borek Kraków” – 3000 PLN
• LKS Orzeł Myślenice: „Pesmenpol Orzeł Cup 2023” – 2000 PLN
• LKS Uran Łukowica „Mistrzostwa Jesieni z MZPN” – 2000 PLN

Program okazał się sukcesem. Pierwsze trzy kluby udanie przeprowadziły zaplanowane imprezy, przesłały raporty, otrzymały pieniądze. Czwarty klub, LKS Uran w Łukowica, już zorganizował zaplanowany turniej i wkrótce prześle stosowne dossier.

Piłkarskie Granty MZPN – formularz

Hits: 667

To top