AWF w Krakowie zainaugurowała rok akademicki

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie zainaugurowała dziś rok akademicki 2023/2024.

W swoim przemówieniu rektor uczelni prof. dr hab. Andrzej Klimek podkreślił, że pod względem inwestycyjnym był to wyjątkowy rok. Zmodernizowana została Hala Gier Sportowych – kosztem 29 mln zł (w tym 26 mln z MSiT); nową nawierzchnię i trybuny otrzymał stadion lekkoatletyczny – kosztem 15.5 mln zł (w tym 14 z MSiT); wyremontowany został dom studencki nr 1 – kosztem 22.5 mln (w tym 17.5 mln z MEiN). Plan inwestycyjny na przyszły rok jest jeszcze bogatszy, na jego realizację potrzeba ok. 90 mln PLN.

W ubiegłym roku AWF miała ok. 3700 studentów, z czego po 1400 na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu oraz na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej i 900 na Wydziale Turystyki i Rekreacji. Studia ukończyło 1020 studentów, w tym 420 z tytułem magistra. Na nowy rok akademicki przyjętych zostało 1575 studentów.

AWF to także wyczyn sportowy. KS AZS AWF liczy 771 zawodników, w tym 464 studentów AWF. Działalność jest prowadzona w 6 dyscyplinach: lekkoatletyce, szermierce, kajakarstwie górskim, wioślarstwie, gimnastyce i taekwondo. Dorobek sportowy w minionym roku to 3 medale MŚ, 5 medali ME i 93 medale MP.

Na obiektach AWF odbyły się zawody w pięcioboju nowoczesnym w ramach III Igrzysk Europejskich Małopolska 2023.

Wykład inauguracyjny pt. “Wydarzenie sportowe jako czynnik rozwoju zasobów ludzkich i infrastrukturalnych – na podstawie studium przypadku Igrzysk Europejskich Kraków Małopolska 2023” wygłosił 4-krotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski.

Robert Korzeniowski i prezes MZPN Ryszard Kołtun

Małopolski Związek Piłki Nożnej od lat współpracuje z krakowską AWF. Niedawno w nowej Hali Gier Sportowych odbyła się konferencja szkoleniowa PZPN “Akademia Grassroots”. Edukatorami MZPN są wykładowcy AWF – prof. Henryk Duda i Bogdan Ciućmański. We wspólnych planach MZPN i AWF jest m.in. umożliwienie studentom uzyskania licencji trenerskich w ramach programu studiów.

W trakcie uroczystości prof. Henryk Duda został odznaczony Złotym Medalem za Długoletnią Służbę. Gratulujemy!

Hits: 108

To top