Piast Wołowice za Puszczę Niepołomice

Wczoraj Niepołomicki Sport S.A. wycofał drużynę rezerw z rozgrywek Klasy Okręgowej gr. 3. Zgodnie z Regulaminem rozgrywek miejsce Puszczy II zajmie Piast Wołowice, który spadł z Klasy Okręgowej, ale ma najlepszy wskaźnik spośród drużyn z miejsc 13. Klub potwierdził na piśmie, że przyjmuje miejsce w grupie 3.

Sposób uzupełnienia wolnego miejsca po wycofaniu się zespołu (Puszczy II) precyzuje Regulamin rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2022/2023, rozdział 11 – AWANSE I SPADKI, w paragrafie 19 zawiera on poniższy zapis:

  1. AWANSE I SPADKI
    § 19 ust. 2, b. W sytuacji kiedy drużyna występująca w rozgrywkach danej klasy rozgrywkowej utrzyma się w tej klasie, a przed rozpoczęciem rozgrywek nowego sezonu wycofa się z rozgrywek (bądź przystąpi do rozgrywek niższej klasy) – zwolnione miejsce zajmie drużyna z najwyższego miejsca spadkowego danej klasy rozgrywkowej minionego sezonu (w przypadku klas równorzędnych – spadkowicza z najlepszym wskaźnikiem obliczonym na podstawie stosunku ilości zdobytych punktów do ilości rozegranych zawodów zgodnie z regułą UEFA).
    § 19, ust. 2, g. W przypadku równorzędnych klas w danej terytorialnej strukturze związkowej (krakowskie klasy okręgowe, A, B i C klasy w niektórych Podokręgach), skład danej klasy może zostać uzupełniony o klub sklasyfikowany na najwyższym miejscu spadkowym występujący w innej, równorzędnej grupie, mający najlepszy wskaźnik obliczony na podstawie stosunku ilości zdobytych punktów do ilości rozegranych zawodów. Decyzję podejmuje Wydział Gier MZPN bądź Wydział/Komisja Gier danego Podokręgu.

Wskaźniki dla zespołów z 13. miejsc:

Kraków 1 – 13. Prądnik Sułoszowa 24 mecze 9 punktów = współczynnik 0.37
Kraków 2 – 13. Piast Wołowice 24 13 = 0.54 (odjęte 4 punkty za mecze z 14. Cedronką; Piast – Cedronka 6-0 i 1-1)
Kraków 3 – 13. Zielonka Wrząsowice 24 10 = 0.41

Wskaźniki: 1. Piast Wołowice 0.54, 2. Zielonka Wrząsowice 0.41, 3. Prądnik Sułoszowa 0.37

Hits: 723

To top