Andrzej Sękowski przewodniczącym KS MZPN

Podczas przedświątecznego posiedzenia Zarządu MZPN przyjęta została rezygnacja Jakuba Ślusarskiego z funkcji przewodniczącego Kolegium Sędziów MZPN i z funkcji członka Prezydium Zarządu MZPN.

Pełniącym obowiązki przewodniczącego Kolegium Sędziów MZPN został – decyzją Zarządu MZPN Andrzej Sękowski. „Za” oddano 17 głosów, „przeciw” 4, „wstrzymujących” 5. Zgodnie z wolą Zarządu, na najbliższym posiedzeniu, 25 stycznia 2024, ma być przedstawiony do zatwierdzenia plan działania komórki sędziowskiej na półtora roku obecnej kadencji.

Po posiedzeniu Zarządu MZPN rezygnację złożył także Sebastian Mucha, wiceprzewodniczący KS MZPN.

ANDRZEJ SĘKOWSKI (1951)
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

• Od 1971 do 1993 sędziował ok. 1750 meczów. Sędzia główny III liga 1978-1980, sędzia główny II liga 1980-1982, 1985–1993, sędzia główny I liga 1982-1985. Sędzia liniowy szczebel centralny 1975-1980, sędzia liniowy międzynarodowy 1984-1985. Obserwator zawodów szczebla centralnego 1997-2019 (w ekstraklasie 2000-2013).

• Działalność w PZPN: członek Wydziału do spraw obsady sędziów i obserwatorów PZPN 1998-1999, członek Zarządu Kolegium Sędziów PZPN 2010-2011, członek Kapituły Odznaczeń Kolegium Sędziów PZPN od 2013, członek współzałożyciel Fundacji Kolegium Sędziów Piłkarskich 2014-2017, prezes Fundacji Kolegium Sędziów Piłkarskich od 2017. Delegat MZPN na Walne Zebrania PZPN w latach 2012-2016.

• Działalność w KOZPN/MZPN: członek Zarządu Kolegium Sędziów KOZPN w latach: 1976- 1980, 1985-1993, 1997-2001, przewodniczący Kolegium Sędziów MZPN od 2007 do 2021. Członek Prezydium Zarządu MZPN 2007-2021. Wiceprezes Zarządu MZPN 2012-2016.

• Wielokrotnie odznaczany, m.in.: Medal Honoris Gratia nadany przez Prezydenta miasta Krakowa (2016), Sędzia Honorowy PZPN, Złota Odznaka Honorowa PZPN, Honorowa Odznaka KOZPN, Honorowy Członek MZPN.

Andrzej Sękowski. Pięć dekad sędziowskich akordów


W skład Prezydium Zarządu MZPN powołany został Andrzej Szmyt, przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Finansowej MZPN.

Wiceprzewodniczącym Wydziału Dyscypliny MZPN został Przemysław Nogieć, odwołany przez Zarząd Łukasz Horośko pozostał członkiem WD.

Ze składu Związkowej Komisji Odwoławczej został odwołany Mateusz Weredyński, w jego miejsce powołany został Maciej Niezgoda.

Hits: 681

To top