MZPN nie rozlicza delegacji sędziowskich

Przypominamy, że projekt rozliczania delegacji sędziowskich przez Małopolski Związek Piłki Nożnej został na 2024 rok zawieszony. Kluby rozliczają delegacje z sędziami bezpośrednio po meczu.

W 2023 roku w projekcie uczestniczyło 113 klubów spośród 805 zrzeszonych w MZPN, w dodatku niektóre kluby nie rozliczały wszystkich kategorii wiekowych. Spowodowało to problemy natury techniczno-organizacyjnej, w efekcie projekt nie funkcjonował tak jak należy.

Aby umożliwić chociaż części klubów rozliczanie za pośrednictwem MZPN, podjęta została uchwała Zarządu MZPN w sprawie zasad rozliczania delegacji sędziowskich w 2024 roku przez Podokręgi MZPN.
Delegacje sędziowskie są rozliczane w rundzie wiosennej 2024 przez Podokręgi w Tarnowie, Oświęcimiu, Bochni, Brzesku, Żabnie, Nowym Sączu i Nowym Targu.

Hits: 330

To top