NOWY SĄCZ. XIII Kursokonferencja Sędziów i Obserwatorów

9 grudnia w Ośrodku Wypoczynkowym “Limba Grand & Resort” w Poroninie (Kośne Hamry) odbyła się zorganizowana przez Kolegium Sędziów Podokręgu MZPN Nowy Sącz XIII Kursokonferencja Szkoleniowa dla Sędziów i Obserwatorów z Podokręgów z Gorlic, Limanowej, Nowego Targu i Nowego Sącza.

Jak co roku, również i w obecnym celem kursokonferencji było doskonalenie umiejętności i poszerzanie wiedzy uczestników z zakresu Przepisów Gry w Piłkę Nożną oraz zapoznanie ich z aktualnie obowiązującymi wytycznymi, którymi należy kierować się krzewiąc sztukę sędziowania meczów piłkarskich.

Również i w obecnej edycji przewodniczący Kolegium Sędziów z Nowego Sącza, obserwator szczebla centralnego Stanisław Brożek, postarał się o znakomitych prelegentów, którymi byli: sędzie międzynarodowe: Monika Mularczyk i Michalina Diakow oraz obserwator szczebla centralnego PZPN Mariusz Złotek.

Szkolenie rozpoczęła Monika Mularczyk, która przedstawiła „Najnowsze wytyczne UEFA i dot. Przepisów Gry”. W drugiej części tego tematu wystąpiła Michalina Diakow. Trzeci temat: „Retrospekcje kariery sędziego piłkarskiego” obszernie przedawnił Mariusz Złotek, który zgłębił tajniki niełatwej sędziowskiej profesji.

Na zakończenie kursokonferencji głos zabrał Stanisław Brożek, który podziękował prelegentom za niełatwy przekaz najnowszych wytycznych i obdarował pamiątkowymi gadżetami Podokręgu Nowy Sącz. Na zakończenie odbyła się miła uroczystość, uhonorowani zostali: Robert Budnik – za przeprowadzonych 1500 spotkań piłkarskich oraz Katarzyna Oracz, Mateusz Czuchra i Marcin Węgrzyn – za przeprowadzonych 300 spotkań piłkarskich. (K)

Hits: 192

To top