Powołano zarząd Kolegium Sędziów MZPN

Fot. Alicja Śliwa

Podczas dzisiejszego posiedzenia Prezydium Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej podjęto kilka uchwał w sprawach sędziowskich.

Prezydium Zarządu MZPN odwołało dotychczasowych członków zarządu Kolegium Sędziów MZPN. Odwołani zostali Grzegorz Jabłoński, Piotr Musialik, Tomasz Musiał, Marek Brańka, Stanisław Brożek, Robert Marciniak i Paweł Płoskonka, ponadto przyjęta została rezygnacja Sebastiana Muchy. Przypomnijmy, że w grudniu 2023 r. Zarząd MZPN przyjął rezygnację Jakuba Ślusarskiego z funkcji przewodniczącego KS MZPN, jednocześnie powołując na funkcję p.o. przewodniczącego Andrzeja Sękowskiego.

Na dzisiejszym posiedzeniu Prezydium Zarządu MZPN powołano nowych członków Kolegium Sędziów MZPN, a zostali nimi: Stanisław Brożek, Krzysztof Cienkosz, Paweł Fido, Michał Fudala, Michał Gębala, Artur Główczyk, Jan Kurek, Bronisław Mazur, Tomasz Piróg, Paweł Płoskonka, Przemysław Przybyłowicz, Marcin Rusinek, Zbigniew Smoleń, Joanna Ściepura, Marcin Tesarski, Zbigniew Walus. Na kolejnym posiedzeniu Prezydium Zarządu MZPN, za dwa tygodnie, do tego gremium dokooptowane zostaną jeszcze 1-2 osoby.

Podjęta została dziś także uchwała powołująca Kolegium Sędziów Podokręgu MZPN w Krakowie z właściwością terytorialną właściwą dla Podokręgu MZPN w Krakowie. Na funkcję przewodniczącego KS Podokręgu MZPN w Krakowie powołany został Bronisław Mazur. Zasady funkcjonowania KS Podokręgu MZPN w Krakowie zostaną określone w odrębnej uchwale.

Ponadto zarekomendowana została Zarządowi MZPN uchwała w sprawie opłat ryczałtowych dla sędziów na mecze we wszystkich klasach rozgrywkowych na terenie MZPN. Proponowane stawki są równe tym uchwalonym przez Zarząd PZPN w uchwale nr XIV/191 z dnia 11 grudnia 2023 roku.

Hits: 1127

To top