Spotkanie klubów V ligi wschodniej

W miniony piątek, 23 lutego 2024, w hotelu Panorama w Nowym Sączu odbyła się konferencja klubów V ligi gr. wschodniej. Omawiano najbardziej istotne kwestie organizacyjne przed rundą wiosenną, poruszano sprawy sędziowskie.

Przedstawicieli klubów powitał prezes Podokręgu MZPN w Nowym Sączu Paweł Cieślicki, który stwierdził, iż widać nie tylko znaczną poprawę poziomu sportowego w tej klasie rozgrywkowej, ale i wzrost prestiżu tej ligi. Życzył wszystkim dobrej rundy rewanżowej i aby zawodników omijały kontuzje.

Ponadgodzinna Konferencja przebiegała w twórczej atmosferze, w dyskusji zgłoszono kilka uwag, przede wszystkim dotyczących obsady i poziomu prowadzenia zawodów przez sędziów.

W spotkaniu uczestniczył z ramienia MZPN p.o. przewodniczący Kolegium Sędziów MZPN Andrzej Sękowski i jego zastępca Stanisław Brożek (KS Podokręgu Nowy Sącz).

Andrzej Sękowski zapewnił przedstawicieli klubów, iż każda zgłoszona sprawa dotycząca obsady, czy prowadzenia zawodów będzie wnikliwie rozpatrywana, a wnioski czy decyzje będą przekazywane zainteresowanym stronom. Szef sądeckich sędziów Stanisław Brożek poinformował o ostatnim posiedzeniu Komisji Szkolenia PZPN, na którym mówiono m.in., że sędziowie będą w obecnej rundzie zwracać szczególną uwagę na zachowanie na ławkach rezerwowych i będzie to odnotowywane w sprawozdaniach sędziowskich. Chodzi o zachowania skierowane przeciwko sędziom względnie zawodnikom polegające na uporczywym nękaniu, zastraszaniu, poniżaniu lub ośmieszaniu.

Na koniec Konferencji głos zabrał przewodniczący komisji gier Podokręgu w Nowym Sączu Antoni Ogórek, który w skrócie przypomniał obowiązujący regulamin rozgrywek oraz przedstawił terminarz gier rundy rewanżowej w grupie wschodniej V ligi. (BK)

Hits: 480

To top