WADOWICE. Spotkanie Klubu Seniora

Tradycyjnie, jak co roku, odbyło się spotkanie wigilijne Klubu Seniora Podokręgu MZPN Wadowice.

W restauracji Granicznie spotkali się seniorzy, którzy podsumowali mijający rok. Przewodniczący Klubu Seniora Adam Kwarciak złożył wszystkim życzenia świąteczno-noworoczne, a następnie uczczono pamięć zmarłych kolegów – Aleksandra Cimera, Czesława Góry i Jana Serwina.

Prezes Podokręgu MZPN Wadowice Henryk Sochacki podkreślił zanczenie Klubu Seniora w działalności Podokręgu, następnie z okazji Jubileuszu 70-lecia Podokręgu wręczył zasłużonym członkom pamiątkowe medale.
Pamiątkowe medale otrzymali: Józef Bury – przewodniczący Rady Powiatowej LZS, Stanisław Sobczyński – były reprezentant Polski i wychowanek Skawy Wadowice, Zygmunt Dyrcz – najstarszy sędzia piłkarski Kolegium Sędziów Wadowice.

Klub Seniora Podokręgu MZPN Wadowice zrzesza obecnie 47 członków z terenu powiatu wadowickiego i suskiego.

Podokręg Wadowice

Hits: 99

To top