Regulamin Agentów Piłkarskich PZPN

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej na posiedzeniu w dniu 8 sierpnia 2023 r. podjął Uchwałę nr VII/116 w sprawie przyjęcia Regulaminu Agentów Piłkarskich PZPN, której treść w polskiej i angielskiej wersji językowej zamieszczamy w załączeniu wraz z dodatkowymi materiałami tj. Regulaminem Agentów Piłkarskich FIFA oraz objaśnieniach do regulaminu FIFA.

Z dniem wejścia w życie regulacji dotyczących agentów piłkarskich, tj. 1 października 2023 roku, przestaną obowiązywać przepisy dotyczące działalności pośredników transakcyjnych – dotychczasowi pośrednicy transakcyjni, którzy nie uzyskają licencji FIFA, nie będą uprawnieni do świadczenia usług agenta.

Uwzględniając możliwość specyficznych, lokalnych uwarunkowań, wszystkie krajowe federacje zostały zobowiązane przez FIFA do przyjęcia przepisów regulujących działalność agentów na terenie danej federacji, przy czym kwestia obowiązku uzyskania licencji, jak i obowiązkowej implementacji innych wybranych rozwiązań jest wspólna dla wszystkich federacji.

Nowe regulacje wprowadzają m.in. :

  • obowiązek rejestracji agenta na portalu przed rozpoczęciem działalności w Polsce, portal zostanie uruchomiony 1 października 2023,
  • ograniczenie wysokości opłat na rzecz agenta,
  • określenie terminów płatności na rzecz agenta,
  • ograniczenie podwójnej reprezentacji,
  • zasady reprezentowania klientów (w tym zawodników niepełnoletnich),
  • właściwość jurysdykcyjną,
  • obowiązki agentów i klientów,
  • politykę informacyjną.

W razie pytań lub wątpliwości w przedmiocie Regulaminu Agentów Piłkarskich PZPN, prosimy o kierowanie pytań na adres e-mail: agent@pzpn.pl Na ich podstawie opracowane zostanie, na wzór FIFA, krajowe FAQ (Frequently Asked Questions – najczęściej zadawane pytania). W najbliższym czasie odbędą się również webinary w zakresie przyjętej regulacji, skierowane do uczestników piłkarskiego systemu transferowego w Polsce.

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN

Regulamin Agentów Piłkarskich PZPN
Football Agent Regulations PZPN
FIFA Football Agent Regulations (EN)
FIFA Football Agent Regulations (PL)
FIFA Football Agent Regulations FAQs (marzec 2023, PL)
FIFA Football Agent Regulations FAQs (EN)

Hits: 182

To top