Przyznawanie i przedłużanie licencji trenerskich, wymiana uprawnień – PRZYDATNE INFORMACJE

Przyznawanie i przedłużanie licencji trenerskich UEFA C, UEFA B, PZPN A, PZPN B

Wydział Szkolenia Małopolskiego Związku Piłki Nożnej informuje, że zmieniły się zasady przyznawania i przedłużania licencji trenerskich UEFA C, UEFA B, PZPN A, PZPN B. 

Zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Piłki Nożnej aplikowanie odbywać się będzie wyłącznie w formie elektronicznej, po wcześniejszym zalogowaniu się na portalu PZPN24 i utworzeniu własnego profilu trenera.
Poniżej przedstawiamy instrukcję wnioskowania o licencję trenerską.
1. Wejdź na stronę www.pzpn24.pzpn.pl i dokonaj rejestracji (film instruktażowy)
2. Po zarejestrowaniu prosimy uzupełnić dane dot. konferencji trenerskich (dokumenty potwierdzające udział w konferencjach)
3. W zakładce „wydarzenia” (na czerwonym pasku u góry strony) wybieramy „kursy, licencje, konferencje”
4. Z rozwijanej listy „organizacja” po lewej stronie ekranu wybieramy Małopolski ZPN, a następnie klikamy „wyszukaj”
5. Po wyświetleniu wyszukanej komisji, po prawej stronie ekranu klikamy „aplikuj” (wyświetli się nowe okno)
6. Dodajemy wymagane dokumenty tj. skan dyplomu trenerskiego lub legitymacji instruktorskiej, skan wyciągu z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenie antykorupcyjnego (do pobrania),skany certyfikatów, kopię wpłaty za wydanie licencji trenera dokonanej na konto Małopolskiego ZPN (wpisać numer konta)
7. Po dodaniu dokumentów akceptujemy aplikację przyciskiem „zapisz” na dole ekranu po prawej stronie. Uwaga! Prosimy upewnić się czy dokumenty zostały załączone prawidłowo.
8. Po kliknięciu „zapisz” otworzy się kolejne okno, z którego wybieramy licencję, o którą się ubiegamy
9. Pobieramy oświadczenie dotyczące postępowania dyscyplinarnego (oświadczenie antykorupcyjne, które po wydrukowaniu wypełniamy i podpisujemy, a następnie skanujemy)
10. Skan załączamy i zapisujemy, potwierdzając tym samym aplikację, która zostanie rozpatrzona przez Komisję ds. Licencjonowania Trenerów WZPN.

Opłata za wydanie lub przedłużenie licencji wynosi:
• Licencja GRASSROOTS C (150 zł na 3 lata)
• Licencja UEFA B (300 zł na 3 lata)
Zamiana uprawnień trenerskich PZPN B i PZPN A  tryb komisji nadzwyczajnej – darmowo

UWAGA!!!!! Opłata za licencję będzie dokonywana dopiero po otrzymaniu informacji mailowej o przyznaniu licencji.
Otrzymanie licencji jest uzależnione od przedstawienia certyfikatów udziału w szkoleniach; w sumie trzeba posiadać 15 godzin za lata 2020-2022.
Zapytania i kontakt w sprawie ww. wnioskowania o licencję wyłącznie przez własne konto na platformie https://pzpn24.pzpn.pl

Trenerzy, którzy nie złożą wniosków z pełną dokumentacją w wyznaczonych terminach mają prawo ubiegać się o warunkowe przyznanie licencji w trybie nadzwyczajnym, co wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów (zgodnie z Uchwałą PZPN nr IV/ 63 z dnia 20.04.2017 r.).

Wymiana uprawnień trenerskich

Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN uprzejmie informuje:

Trenerzy posiadający uprawnienia instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna oraz dyplomy Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej lub Klasy II-giej wydane przed 23 sierpnia 2013 w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych lub wydany po 23 sierpnia 2013 roku (pod warunkiem, że dyplom został uzyskany na kursie rozpoczętym przed w/w terminem i organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych) mogą od 1 stycznia 2020 roku wymienić uprawnienia trenerskie.

Zgodnie z obowiązującym systemem licencjonowania trenerów uwzględniającym postanowienia Konwencji Trenerskiej UEFA oraz na podstawie właściwych Uchwał Zarządu PZPN tj.:
– nr IV/63 z dn. 20.04.2017 (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie licencji trenerskich
– nr V/75 z dn. 25.05.2017 w sprawie organizacji kursów trenerskich

Informujemy, że na podstawie zapisów Uchwały nr IV/63 art. 5 pkt. 11 i 12 od 1 stycznia 2020 roku będzie możliwa wymiana uprawnień trenerskich
– trenerzy posiadający dyplomy Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej lub Klasy II-giej – będą mogli uzyskać uprawnienia trenera Grassroots C
– trenerzy posiadający uprawnienia instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna – będą mogli uzyskać uprawnienia trenera Grassroots C

WYMAGANE DOKUMENTY
Do wymiany uprawnień będą potrzebne następujące dokumenty:
– dyplom Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej lub Klasy II-giej lub uprawnienia instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna
– zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego 
– dokument poświadczający posiadanie wykształcenia (świadectwo maturalne, świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo ukończenia szkoły wyższej)
– oświadczenie antykorupcyjne – dokument można pobrać w końcowej części składania wniosku

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW ORAZ TERMIN WAŻNOŚCI LICENCJI
Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN informuje, iż wymiana uprawnień została przedłużona bezterminowo do momenty uchwały Zarządu PZPN .

W celu przedłużenia wygasającej licencji prosimy o zapoznanie się z artykułem https://www.laczynaspilka.pl/trenerzy/licencjonowanie-trenerow/jak-i-gdzie-przedluzyc-otrzymac-licencje1

PROCES APLIKACJI
Uprawnienia trenerskie będzie można wymienić tylko poprzez platformę PZPN24. Jeżeli nie posiada Pan/Pani konta prosimy o zapoznanie się z materiałem filmowym https://www.youtube.com/watch?v=LiatNyoXEDQ

Wymiana uprawnień trenerskich, o których mowa powyżej będzie odbywała się tylko w poszczególnych Komisjach Licencyjnych w Trybie Nadzwyczajnym Wojewódzkich ZPN.

Aby wymienić uprawnienia należy zalogować się na swoje konto na platformie PZPN24:
– wybrać z górnego paska „Wydarzenia”
– wybrać „Kursy, Licencje & Konferencje”
– następnie wybrać „Organizację” – czyli WZPN w którym chcemy wymienić uprawnienia
– następnie wybrać rodzaj „Licencje trenerskie – tryb nadzwyczajny” po czym wyszukać dane wydarzenie. Po wyszukaniu wydarzenia należy kliknąć „Aplikuj” .

W kolejnym kroku należy dołączyć:
– jeden w wymaganych dyplomów trenerskich (dyplom Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej lub Klasy II-giej lub uprawnienia instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna),
– zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego oraz
– jeden z dokumentów poświadczający wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły średniej, świadectwo maturalne lub świadectwo ukończenia szkoły wyższej). Po dołączeniu wszystkich wymaganych dokumentów wybieramy „Akceptuj”.

Następnie w pierwszym kroku należy wybrać:
– wnioskuję o „Wymiana uprawnień trenerskich” – następnie wybrać rodzaj wnioskowanej licencji „Grass C”.
– w kroku drugim należy pobrać i wydrukować „oświadczenie antykorupcyjne”. Po wydrukowaniu należy podpisać dokument oraz załączyć w korku trzecim, Składanie wniosku kończymy poprzez kliknięcie przycisku „Zapisz”.

Następnie osoby odpowiedzialne za weryfikacje wniosków w danym WZPN rozpatrzą Pana/Pani wniosek. 
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z mailowy z Koordynatorem Kształcenia i Licencjonowania Trenerów w Państwa województwie.

DARIUSZ WÓJTOWICZ
Wojewódzki Koordynator Szkolenia i Licencjonowania Trenerów
Małopolski Związek Piłki Nożnej
tel. 502 159 898
e-mail: dariusz.wojtowicz@pzpn.pl

Hits: 1054

To top