ŁĄCZY NAS A4. Z myślą o U-12 i U-13

Od lewej: Damian Galeja, Marek Mazur, Ryszard Kołtun, Henryk Rożek i Krzysztof Szopa (fot. AG)

W siedzibie MZPN w Krakowie spotkali się trenerzy-koordynatorzy czterech największych wojewódzkich związków piłki nożnej. Tematem był wspólny projekt rywalizacji w kategoriach U-12 i U-13 chłopców.

Wstępnie uzgodniono, że już w obecnym sezonie piłkarskim zostaną utworzone reprezentacje “B”, które będą bezpośrednim zapleczem dla pierwszych reprezentacji. W praktyce oznacza to także poszerzenie selekcji w tych rocznikach i objęcie młodych piłkarzy profesjonalną opieką sportową. W wyniku dyskusji ustalono formułę wspólnych rozgrywek, która zakłada cztery dwudniowe turnieje, wspólne dla obu kategorii, dwa jesienią i dwa wiosną. Każdy z WZPN-ów byłby organizatorem jednego turnieju. Dyskusja miała charakter roboczy, ostateczne decyzje zapadną po akceptacji przez kierownictwa WZPN-ów.

Poszczególne WZPN-y reprezentowali: Damian Galeja (Śląski ZPN), Marek Mazur (Dolnośląski ZPN), Henryk Rożek (Podkarpacki ZPN) i Krzysztof Szopa (Małopolski ZPN). W roboczej dyskusji uczestniczył także prezes MZPN Ryszard Kołtun.

Hits: 464

To top