Ważne zmiany w Unifikacji Szkolenia PZPN od sezonu 2023/2024

16 czerwca 2023 r. obradował Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej, który zatwierdził ważne zmiany dotyczące gry młodzików. Poniżej treść całej uchwały.

Uchwała VI/96 z dnia 16 czerwca 2023 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Unifikacji Szkolenia PZPN od sezonu 2023/2024

Na podstawie Art. 37 § 1 pkt 12. Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Zarząd PZPN przyjmuje Unifikację Szkolenia PZPN obowiązującą od sezonu 2023/2024, stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od sezonu 2023/2024.
                                                                                                                          Prezes PZPN Cezary Kulesza

Więcej na stronie PZPN TUTAJ

* * *
W celu wychwycenia zmian w kategorii młodzik należy sięgnąć do wspomnianego w uchwale załącznika. Wynika z niego, że zmieniło się pole gry. Długość boiska wynosi jak dotychczas 70-75 metrów, natomiast szerokość nie jest już “standardowa” (w praktyce szerokość boiska), a została zawężona do 45-50 metrów. Zamiast linii dopuszczalne są stożki.
Bramki w rozgrywkach małopolskich pozostają bez zmian (5 x 2 m), ale trzeba dodać, że związki wojewódzkie mogą zatwierdzić przenośne bramki seniorskie 7,32 x 2,44 m ustawione na 16-tkach.
Rzeczą istotną jest czasy gry – zamiast 2 x 30 minut, od nowego sezonu czas zostaje zwiększony do 2 x 40 minut.
Rzuty rożne będą egzekwowane zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną PZPN, a nie tzw. krótkie z punktu środkowego pomiędzy linią boczną, a linią pola karnego.

Zmiany zostały uwzględnione w Regulaminie na sezon 2023/2024, a ten został dzisiaj zatwierdzony przez Zarząd MZPN.

Załącznik z nową unifikacją TUTAJ

Hits: 1923

To top