Startuje „Poznaj Polskę na sportowo” – edycja 2023!

Wystartował projekt „Poznaj Polskę na sportowo” – edycja 2023, będący wspólną realizacją Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. W zeszłym roku z pilotażowej edycji projektu skorzystało ponad 19 tysięcy uczniów, którzy w okresie od 26 września do 16 listopada 2022 roku wyjechali na 62 mecze w Polsce.

„Poznaj Polskę na sportowo” to przedsięwzięcie skierowane do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych realizowany w okresie od lipca do 27 listopada 2023 roku. Dzieci i młodzież szkolna w wieku od 6 do 19 lat może skorzystać z dwóch kluczowych projektów:
– wsparcie finansowe przy organizacji wyjazdów na mecze piłkarskie;
– udział w konkursie wiedzy o piłce nożnej.

Wyjazdy na wydarzenia sportowe

Każdy klub piłkarski w Polsce może przystąpić do projektu i zorganizować wyjazd na mecz dla uczniów, którzy nie muszą być zarejestrowanymi zawodnikami klubu. Celem przedsięwzięcia jest partycypacja w spotkaniu, integracja oraz wychowanie przez sport w ramach wspólnych wyjazdów na mecze piłkarskie. W tym celu zachęcamy do udziału w meczu wszystkich uczniów, również tych, którzy nie są zarejestrowani jako zawodnicy w Polskim Związku Piłki Nożnej.

W celu przystąpienia do projektu klub piłkarski musi zarejestrować się w programie PZPN, co może uczynić TUTAJ.

Po zarejestrowaniu klubu w projekcie i zaakceptowaniu zasad w nim obowiązujących (zapoznaj się z Regulaminem oraz dokumentem FAQ), klub otrzyma dostęp do systemu PPNS, gdzie znajdzie możliwość wyboru meczów i składania wniosków o dofinansowanie wyjazdu. W roku 2023 lista spotkań, na które można wyjechać, została poszerzona o „domowe” mecze pucharowe polskich klubów w ramach rozgrywek UEFA oraz mecze AMP Futbolu. Pełna lista rozgrywek znajduje się TUTAJ:
Lista wydarzeń sportowych

 1. Mecze ligowe mężczyzn w rundzie jesiennej w sezonie 2023/2024 (mecze na poziomie
  Ekstraklasy oraz I i II Ligi);
 2. Mecze ligowe kobiet w rundzie jesiennej w sezonie 2023/2024 (mecze na poziomie
  Ekstraligi);
 3. Mecze ligowe w futsalu mężczyzn w rundzie jesiennej w sezonie 2023/2024
  (mecze na poziomie Ekstraklasy);
 4. Mecze Pucharu Polski mężczyzn, kobiet i futsalu mężczyzn w rundzie jesiennej w sezonie
  2023/2024 (gdzie organizatorem meczu jest drużyna z punktów 1 – 3)
 5. Mecze pucharowe polskich klubów w rozgrywkach UEFA rozgrywane na stadionie w Polsce w
  rundzie jesiennej w sezonie 2023/2024
 6. Mecze Reprezentacji A Mężczyzn, Kobiet, Futsalu, Beach Soccer w roku 2023
 7. Mecze Reprezentacji Młodzieżowych Mężczyzn, Kobiet i Futsalu w roku 20223
 8. Mecze ligowe AMP Football w rundzie jesiennej w sezonie 2023/2024
 9. Mecze Reprezentacji AMP Football w roku 2023
Fot. PZPN

Klub, który zdecyduje się na udział w przedsięwzięciu „Poznaj Polskę na sportowo”, w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie wyjazdu może otrzymać:

 • darmowe zaproszenia na mecz dla zorganizowanych grup uczniów w liczbie od 16 do 45 oraz dla opiekunów w liczbie od 1 do 3;
 • dofinansowanie środków transportu w kwocie 7 zł/km do kwoty 4200 zł;
 • dofinansowanie do kosztów usług gastronomicznych oraz wynagrodzenia opiekunów do kwoty 3600 zł.

Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dofinansowania znajdują się w Regulaminie oraz dokumencie FAQ.

Po powrocie z meczu, klub będzie mógł przystąpić do rozliczenia kosztów wyjazdu. Po zaakceptowaniu przez PZPN udokumentowanych poniesionych kosztów, Klub przekazuje do PZPN notę księgową na kwotę przyznanej dotacji i w terminie 21 dni od dnia przekazania prawidłowo wystawionej noty księgowej otrzymuje przelew na wskazany rachunek bankowy.

Liczba wyjazdów na mecze w ramach edycji 2023 dla jednego klubu jest nielimitowana. Wyjazdy na mecze będą organizowane do wyczerpania się środków finansowych na zakup biletów na wydarzenia sportowe.

Fot. PZPN

Konkurs wiedzy o piłce nożnej

We wrześniu 2023 roku rozpocznie się konkurs wiedzy o piłce nożnej dla uczniów szkół podstawowych. Podobnie jak w zeszłym roku, konkurs będzie podzielony na 3 etapy (szkolny, wojewódzki oraz finał ogólnopolski). Konkurs zakończy się Wielkim Finałem w Warszawie, emitowanym w telewizji na żywo.

W porównaniu do zeszłego roku, tegoroczna edycja będzie rywalizacją szkół. Rodzic lub nauczyciel – za zgodą dyrekcji szkoły – może zgłosić placówkę do konkursu. Zgłoszona szkoła przeprowadza w określonym terminie eliminacje szkolne, a wyniki tych eliminacji zostaną zarejestrowane i porównane z innymi szkołami w województwie. Najlepsze szkoły w tym etapie konkursu zostaną zaproszone do wzięcia udziału w konkursie wojewódzkim, organizowanym przez Wojewódzki Związek Piłki Nożnej. Szkoły, które zwyciężą w etapie wojewódzkim, zostaną zaproszone na finał do Warszawy oraz mecz reprezentacji Polski.

W tym roku konkurencje odbędą się w dwóch kategoriach wiekowych: 8-10 lat oraz 11-14 lat.

Zapraszamy do udziału w przedsięwzięciu!

PZPN

Więcej informacji

Hits: 474

To top