SS KS UJ zamiast AZS UJ Kraków

Zarząd PZPN wyraził zgodę na przekazanie sekcji piłki nożnej kobiet AZS UJ Kraków na rzecz Stowarzyszenia Sportowego Klub Sportowy Uniwersytet Jagielloński.

Uchwała nr I/24 z dnia 30 stycznia 2024 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (przekazanie) zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych sekcji piłki nożnej niezbędnych i przeznaczonych do uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej kobiet i futsalu kobiet przez AZS UJ Kraków na rzecz Stowarzyszenia Sportowego Klub Sportowy Uniwersytet Jagielloński

Na podstawie art. 37 par. 1 pkt 29) Statutu PZPN w zw. z par. 18 ust.5 i par. 19 ust. 1 Uchwały nr XII/194 Zarządu PZPN o członkostwie, postanawia się, co następuje:

I.Zarząd PZPN niniejszym wyraża zgodę na zbycie (przekazanie) zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych sekcji piłki nożnej niezbędnych i przeznaczonych do uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej kobiet i futsalu kobiet przez AZS UJ Kraków na rzecz Stowarzyszenia Sportowego Klub Sportowy Uniwersytet Jagielloński mając na względzie postanowienia uchwały nr 1/Z/2024 z dnia 15 stycznia 2024 roku Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Cezary Kulesza
UCHWAŁA PODJĘTA JEDNOGŁOŚNIE

Hits: 186

To top