Piłka kobieca: Puszcza przejmuje Naprzód

OGŁOSZENIE
Działając na podstawie § 18 ust. 4 Uchwały nr XII/194 z dnia 11 grudnia 2015 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej o członkostwie oraz w związku z planowanym przekazaniem przez Ludowy Klub Sportowy NAPRZÓD Sobolów z siedzibą w Sobolowie na rzecz stowarzyszenia kultury fizycznej pn. MIEJSKI KLUB SPORTOWY “PUSZCZA” z siedzibą w Niepołomicach (KRS: 0000056526, NIP: 6831915142, REGON: 35669761400000) wraz z zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych niezbędnych i przeznaczonych do uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej kobiet. Miejski Klub Sportowy „PUSZCZA” wzywa wszystkich wierzycieli do zgłoszenia ich roszczeń wobec sekcji kobiet Ludowego Klubu Sportowego NAPRZÓD Sobolów do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN i Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Hits: 374

To top