Spotkanie rad seniorów w PZPN

W siedzibie PZPN odbyło się pierwsze w tej kadencji spotkanie wojewódzkich rad seniorów. Małopolską Radę Seniorów reprezentował jej wiceprzewodniczący Andrzej Szmyt.

W spotkaniu uczestniczyli Eugeniusz Kolator – przewodniczący Klubu Seniora PZPN, wiceprzewodniczący Adam Olkowicz i Hilary Nowak, sekretarz Janusz Kowalski, przewodnicząca Funduszu Pomocy Koleżeńskiej Lidia Borska, były przewodniczący KS Andrzej Strejlau, członek KS Jerzy Talaga, administrator Klubu Seniora Beata Olczak. PZPN reprezentował z-ca sekretarza generalnego Marek Łukiewski. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele rad seniora prawie wszystkich związków wojewódzkich.

Po otwarciu spotkania przez Eugeniusza Kolatora przedstawiciele związków wojewódzkich przedstawili informacje o działalności Wojewódzkich Klubów Seniora. Lidia Borska, przewodnicząca Rady Funduszu Pomocy Koleżeńskiej poinformowała, że decyzją Zarządu PZPN na 2022 rok przyznano kwotę 300 000 zł. Na rok następny Rada Funduszu wystąpiła o kwotę 350-400 tys. zł, na zapomogi dla 50 osób potrzebujących pomocy.

Marek Łukiewski przekazał pozdrowienia od prezesa i członków Zarządu PZPN. Podkreślił ważną rolę Rad Seniorów i w imieniu PZPN deklarował wsparcie i wszechstronną pomoc.

W dyskusji poruszano tematy związane ze strukturami organizacyjnymi w różnych WZPN. Większość uczestników (w tym i MZPN) była za utrzymaniem autonomii rad wojewódzkich i terenowych. Podkreślano konieczność obecności przedstawicieli rad seniora w organach statutowych oraz zapisanie ich miejsca w statutach WZPN.

Po dyskusji i jej podsumowaniu przewodniczący wojewódzkich rad seniora i Klubu Seniora PZPN udali się na mecz Polska – Chile.

Na zdjęciu górnym: Trzeci z lewej Andrzej Szmyt, wiceprzedniczący Rady Seniorów MZPN, obok Andrzej Strejlau

Hits: 49

To top