Rekordowa ilość kandydatów na sędziów w Małopolsce

W styczniu rozpoczął się coroczny nabór kandydatów na sędziów. W tym roku zbiegło się to w czasie z wielkim sukcesem Szymona Marciniaka i jego zespołu, co w całej Polsce przyczyniło się do zwiększenia zainteresowania zawodem sędziego piłkarskiego.

W Małopolsce kurs odbywa się w 15 kolegiach sędziów i jest bezpłatny. Łatwa dostępność przekłada się na mnogi udział kandydatów. W samym Krakowie kurs rozpoczęło aż 185 osób, a w całym województwie liczba ta sięga niemal 350 (dokładnie 347). Jak co roku na liście nie brakuje kobiet – 21 aspirujących do roli sędzi to wynik bardzo satysfakcjonujący.

Kursy odbywają się hybrydowo lub stacjonarnie i w większości zakończą się w marcu. Wszystkim kursantom, którzy w rundzie wiosennej rozpoczną swoją przygodę z chorągiewką i gwizdkiem życzymy dużo wytrwałości i radości z wykonywania tego pięknego zawodu. A kto wie? Może jeden z nich nawiąże w przyszłości do sukcesów zespołu Szymona Marciniaka?

Kolegium Sędziów Małopolskiego ZPN

Informacja dot. kursów sędziowskich w Małopolsce

Hits: 27

To top