Pożegnaliśmy Bolesława Ściepurę

Środowisko futbolowe Małopolski pożegnało dziś ś.p. Bolesława Ściepurę. Zmarły 4 lipca członek zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej i równocześnie prezes Podokręgu w Srebrnym Grodzie spoczął na cmentarzu w Olkuszu.

Ceremonia pogrzebowa, prowadzona przez olkuszanina, ks. Jana Pietraszewskiego z Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła, zgromadziła przedstawicieli klubów Ziemi Olkuskiej, arbitrów, trenerów, zawodników oraz liczną grupę reprezentantów struktur terenowych MZPN ze wszystkich zakątków Małopolski wraz z pocztami sztandarowymi.

W wygłoszonej homilii ks. Jan Pietraszewski odniósł się do katolickiego pojmowania śmierci, jako bramy, przez którą zmarły przedostaje się do świata, w którym mieszka Bóg. Kapłan podkreślał nierozerwalną więź między sprawiedliwością Boga a jego miłosierdziem. Przytoczył zapisane w „Piśmie Świętym” słowa Chrystusa, że… „W domu Ojca mego jest mieszkań wiele” i w konkluzji dodał, że spodziewa się, iż jedno z tych mieszkań zajmuje obecnie ś.p. Bolesław.

Po części liturgicznej prezes Małopolskiego Związku Piłki Nożnej Ryszard Kołtun nakreślił sylwetkę zmarłego działacza, uwypuklając jego dokonania dla Podokręgu w Olkuszu oraz MZPN. – Bolek, bo tak zwracaliśmy się do Niego wszyscy, był człowiekiem twórczym, ambitnym i pracowitym. Odszedł od nas prawdziwy miłośnik sportu, fan futbolu, dla którego piłkarskie zawody zawsze były świętem. Opuścił nas uczciwy i lojalny działacz…

Następnie Marek Krzykawski – prezes ZNP w Olkuszu, przyjaciel zmarłego, opowiadał o Bolesławie olkuszaninie, działaczu i prezesie sprawczym, który prowadził podokręgowe sprawy z godną podkreślenia rzetelnością. Znał doskonale Olkusz i jego mieszkańców, równie serdecznie oceniali go mieszkańcy miasta i powiatu, cieszył się sympatią. Będzie nam Go brakowało…

Po uroczystościach w kaplicy uczestnicy odprowadzili trumnę ze zmarłym na miejsce wiecznego spoczynku. Nad grobem Bolka pochyliły się sztandary MZPN oraz licznych podokręgów.
Spoczywaj w spokoju!

Rodzinie zmarłego: żonie Janinie i córce Joannie środowisko Małopolskiego Związku Piłki Nożnej przekazuje kondolencje.


Po uroczystościach pogrzebowych jej uczestnicy: działacze piłkarscy i przyjaciele zmarłego spotkali się w restauracji Podzamcze w Rabsztynie. Czas spędzono na wspomnieniu ś.p. Bolesława Ściepury, jego pracy, działań, dokonań. Przytaczano liczne anegdoty z Jego udziałem. Rozmowom towarzyszyła atmosfera bliskości i sympatia dla działacza, który przedwcześnie opuścił ziemski świat.

Cześć Jego Pamięci!

Hits: 1029

To top