Małopolski Kurs Spikerski 2023

Małopolski Związek Piłki Nożnej organizuje kurs spikerski, który połączony będzie z obserwacją i analizą oprawy meczu PKO BP Ekstraklasy Cracovia – Stal Mielec. Na zgłoszenia czekamy do 7 grudnia.

Kto to jest spiker meczowy i jaka jest jego rola?

Spiker meczowy czy szerzej spiker zawodów sportowych pełni bardzo ważną rolę podczas każdej imprezy, zarówno masowej, jak i niemasowej. Jest on bezpośrednim łącznikiem pomiędzy organizatorem, którego obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom danego wydarzenia, a kibicami. Dodatkowo spiker pełni funkcję informacyjną, a także wodzirejską.
W czasie kursu poznamy aspekty pracy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, a także praktyczne rozwiązania wypracowane podczas wielu wydarzeń sportowych i nie tylko.

Prelegenci

Zajęcia w ramach Kursu prowadzą eksperci w zakresie organizacji i bezpieczeństwa imprez masowych, mający w swoim dorobku szereg zorganizowanych wydarzeń:

 • spiker Reprezentacji Polski w piłce nożnej;
 • doświadczeni spikerzy klubów piłkarskich szczebla centralnego;
 • spikerzy z doświadczeniem międzynarodowym, na poziomie reprezentacyjnym oraz klubowym;
 • dziennikarz radiowy;
 • eksperci w zakresie organizacji i bezpieczeństwa imprez masowych.
  Wśród prelegentów znajdują się: Filip Kliber, Piotr Szefer, Paweł Gołpyś i Marek Zakrzewski.

Jakie uprawnienia daje Certyfikat Spikera MZPN?

Certyfikat Spikera MZPN uprawnia do prowadzenia meczów piłki nożnej od III ligi do klasy B.
Aby prowadzić zawody w roli spikera na szczeblu centralnym od II ligi wzwyż należy uzyskać certyfikat spikera PZPN.
Dodatkowo podczas Kursu będzie możliwość uzyskania Certyfikatu Członka Służb Informacyjnych i Porządkowych.
Uzyskanie takiego dokumentu kierowane jest do osób zainteresowanych i wymaga dodatkowej opłaty w wysokości 100 zł. Płatność za Certyfikat Członka Służb Informacyjnych i Porządkowych będzie możliwa wyłącznie na miejscu, w dniu Kursu.

Czy Certyfikat Spikera MZPN uprawnia do prowadzenia zawodów w innych dyscyplinach sportowych?

Certyfikat Spikera MZPN uprawnia do prowadzenia zawodów w piłce nożnej do poziomu III ligi włącznie. Władze krajowe dla każdej z dyscyplin prowadzą niezależną politykę certyfikacji, w tym certyfikacji spikerów, aby znaleźć odpowiedź na takie pytanie należy tę kwestię zweryfikować w danym związku sportowym. Z pewnością tematyka poruszana podczas Małopolskiego Kursu Spikerskiego jest uniwersalna (co wynika m.in. z Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych) i z łatwością prezentowane podczas Kursu rozwiązania można przełożyć na zawody sportowe innych dyscyplin, co zresztą sami prowadzący niejednokrotnie robili.

Tematyka Kursu

W czasie całego dnia trwania Kursu poruszony zostanie szereg aspektów mających bezpośrednie i pośrednie przełożenie na organizację imprezy masowej.

Program Kursu obejmuje:

 • 6 modułów teoretyczno – warsztatowych;
 • warsztaty pracy głosem;
 • testy sprawdzające i utrwalające wiedzę;
 • obserwacja pracy spikera oraz analiza oprawy podczas meczu PKO BP Ekstraklasy Cracovia – Stal Mielec

Moduły, które będą poruszone podczas Kursu:
Moduł I – Wprowadzenie do imprez masowych.
Moduł II – Komunikaty Spikera meczu piłki nożnej.
Moduł III – Obsługa imprezy masowej i nie tylko.
Moduł IV – Zagadnienia prawne.
Moduł V – Warsztaty językowe.
Moduł VI – Szkolenie członka służby informacyjnej i porządkowej.

Gdzie i kiedy?

Małopolski Kurs Spikerski odbędzie się w sobotę 9 grudnia, na Stadionie Cracovii im. Józefa Piłsudskiego. Jednym z elementów Kursu będzie obserwacja i analiza pracy spikera podczas meczu PKO BP Ekstraklasy Cracovia – Stal Mielec.

Koszt

Koszt udziału w Kursie wynosi 250 zł brutto (lub 350 zł brutto – wyjaśnienie poniżej).
Podstawowy koszt udziału w Kursie wynosi 250 zł brutto i obejmuje:

 • udział w zajęciach i warsztatach;
 • udział w meczu PKO BP Ekstraklasy;
 • materiały dydaktyczne;
 • certyfikat ukończenia Kursu;
 • przerwa kawowa oraz ciepły posiłek.

Dodatkowo, po uiszczenie dodatkowej opłaty w wysokości 100 zł (łącznie 350 zł) można uzyskać Certyfikat Członka Służb Informacyjnych
Dodatkowa opłata w wysokości 100 zł jest wyłącznie za Certyfikat Członka Służby Informacyjnej, nie za udział w tej części Kursu.
Posiadanie Certyfikatu Członka Służby Informacyjnej upoważnia do prowadzenia w roli spikera imprez masowych.
Dojazd do Krakowa i ewentualne zakwaterowanie we własnym zakresie.

Dane do wpłaty:
Nazwa odbiorcy: Małopolski Związek Piłki Nożnej, ul. Ludwika Solskiego 1, 31-216 Kraków
Numer rachunku: 37 1240 2294 1111 0000 3709 2289 (Bank PeKaO S.A.)
Tytuł przelewu: Małopolski Kurs Spikerski 2023 – imię i nazwisko uczestnika

Dodatkowe informacje:
Broszura informacyjna

Hits: 760

To top