ZKO utrzymała w mocy decyzję Komisji Gier i Dyscypliny Podokręgu w Olkuszu

Związkowa Komisja Odwoławcza Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie w dniu 27 lutego 2023 r. – po rozpoznaniu sprawy weryfikacji zawodów Klasy Okręgowej Kraków 1 pomiędzy GKS Świt Krzeszowice a KS Olkusz jako walkowera 3-0 dla gospodarzy – postanowiła utrzymać w mocy zaskarżone orzeczenie Komisji Gier i Dyscypliny Podokręgu w Olkuszu.
Przedmiotowe orzeczenie jest prawomocne.
Stronom przysługuje nadzwyczajny środek zaskarżenia w postaci skargi kasacyjnej do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN.

Hits: 35

To top