W Chrzanowie 20 lat po reaktywacji

W Zagórzu odbyło się spotkanie prezedstawicieli klubów Podokręgu MZPN w Chrzanowie związane z 20 rocznicą reaktywacji chrzanowskich struktur futbolowych.

Prezes Podokręgu MZPN w Chrzanowie Józef Cichoń przypomniał historię Podokręgu, który po II wojnie światowej był jednym z najsilniejszych w Małopolsce, a jego siłę stanowiły kluby wspierane wówczas przez potężny przemysł jak: Włókniarz Chełmek, Janina Libiąż, Fablok Chrzanów, Górnik Siersza czy w kolejnych latach MZKS Alwernia i MKS Trzebinia-Siersza. Później kluby chrzanowskie weszły w skład struktur olkuskich i po powrocie obu regionów do Małopolski, za akceptacją ówczesnego prezesa MZPN Ryszarda Niemca, doszło do reaktywacji Podokręgu Chrzanów. Z tego regionu wywodzi się wielu znakomitych zawodników, działaczy i sędziów, a Podokręg Chrzanów prowadzi rozgrywki w swoim regionie przez ponad 70 lat!

Podczas uroczystości władze Podokręgu Chrzanów ufundowały klubom niezbędny sprzęt w postaci: noszy, tablic i obowiązkowych oznaczeń punktów medycznych. (P)

Hits: 79

To top