GRANTY. Sport na Start!

Przypominamy, że 8 maja br. mija termin składania wniosków w programie Fundacji BGK: Sport na Start! Beneficjentem powinny być dzieci ze szkół podstawowych w miejscowościach do 25 tys. mieszkańców.

Sport na Start to program Fundacji BGK, który ma na celu kształtowanie wśród młodych ludzi nawyku aktywnego wypoczynku i popularyzacji rywalizacji opartej o odpowiedzialność oraz sprawiedliwość.

O programie
Sport na Start to program Fundacji BGK, który ma na celu kształtowanie wśród młodych ludzi nawyku aktywnego wypoczynku i popularyzacji rywalizacji opartej o odpowiedzialność oraz sprawiedliwość.

Co chcemy osiągnąć?
Chcemy, aby dzieci w mniejszych miejscowościach mogły mieć możliwość trenowania dyscyplin, które ze względu na odległość od większych miast lub też ze względu na brak potrzebnego sprzętu nie są dostępne w ich lokalnej społeczności.

Kto może wziąć udział?
Szkoły podstawowe,
Fundacje i stowarzyszenia,
Kluby sportowe,
Domy kultury,
Jednostki samorządu terytorialnego (Np: gmina)

Na co może być przeznaczone dofinansowanie:
* przygotowanie oraz prowadzenie treningów, organizacji turniejów sportowych, sprzętu sportowego (np. piłki, rękawice), nagród rzeczowych (np. pucharów);
* zakup materiałów niezbędnych do realizacji Projektu;
* wynajem sali, obiektu sportowego;
* usługę księgową, związaną z Projektem, której koszt nie może być wyższy niż 500,00 złotych brutto (słownie: pięćset złotych 00/100);
* koordynację Projektu, której koszt nie może przekroczyć 1000,00 złotych brutto (słownie: tysiąc złotych 00/100).

W programie wygra maksymalnie 60 najlepszych projektów, które zostaną dofinansowane na kwotę do 20 000,00 zł.

Informacje:
https://www.fundacja.bgk.pl/sport-na-start/

Fot. www.fundacja.bgk.pl

Hits: 31

To top