PIŁKARSKIE GRANTY MZPN. Pierwsi beneficjenci

Są już pierwsze rozstrzygnięcia w programie “Piłkarskie Granty MZPN”. Związkowa Komisja Grantowa dokonała podziału 10 tys. złotych na wsparcie wydarzeń piłkarskich zaplanowanych na wrzesień i październik 2023.

Dofinansowanie otrzymali:
• Klub Sportowy Podgórze: „Jubileusz 110-lecia KS Podgórze Kraków 1913-2023” – 3000 PLN
• Klub Sportowy Borek Kraków: „95-lecie KS Borek Kraków” – 3000 PLN
• LKS Uran w Łukowicy „Mistrzostwa Jesieni z MZPN” – 2000 PLN
• LKS Orzeł Myślenice: „Pesmenpol Orzeł Cup 2023” – 2000 PLN

W sumie wpłynęło sześć wniosków.

W skład komisji grantowej wchodzą: Jerzy Nagawiecki (przewodniczący) oraz Zbigniew Krzysztyniak, Michał Królikowski, Andrzej Szmyt (członkowie) i Paweł Panuś (sekretarz).

W jaki sposób i kiedy beneficjenci otrzymają przyznane środki?

Zgodnie z zapisami Uchwały MZPN oraz regulaminu konkursu, Małopolski ZPN podpisze z beneficjentami stosowne umowy o zasadach wydatkowania środków uzyskanych w Konkursie Grantowym.

Po zakończeniu realizacji zadania organizacja, która uzyskała wsparcie złoży sprawozdanie z przeprowadzonego eventu, w którym zamieści:
• opis realizacji zadania
• sposób wykorzystania/wydatkowania przyznanych środków
• dokumentację foto/wideo
Po zatwierdzeniu sprawozdania MZPN przekaże środki pieniężne na konto beneficjantów.


Wnioski o wsparcie w II etapie programu “Piłkarskie Granty MZPN”, na wydarzenia piłkarskie w listopadzie i grudniu 2023, będą przyjmowane do 15 października br. Pula środków wsparcia wynosić będzie 10 tys. zł.

Przypomnijmy, że w ramach programu Małopolski Związek Piłki Nożnej wspiera wydarzenia piłkarskie w regionie: rozgrywki, ligi, turnieje, eventy charytatywne i młodzieżowe, jubileusze, etc. Grono beneficjentów to kluby piłkarskie, akademie futbolowe, stowarzyszenia, terenowe jednostki MZPN (Podokręgi) i inne instytucje działające w obszarze piłki nożnej.

O projekcie pisaliśmy TUTAJ
Piłkarskie Granty MZPN – formularz

Hits: 362

To top