Opłatek w Podokręgu MZPN Nowy Sącz

W Niskowej odbyło się „Spotkanie Opłatkowe”, na które zostali zaproszeni posłowie i senatorowie ziemi sądeckiej, samorządowcy, władze Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, prezesi sąsiednich Podokręgów oraz klubów sportowych.

Otwarcia dokonał prezes MZPN Podokręgu w Nowym Sączu – Paweł Cieślicki, który witając zebranych powiedział m.in., że okres świąteczny skłania do refleksji nad własnym życiem, a zbliżające się święta są znakomitą okazją, aby spędzić więcej czasu z rodziną i cieszyć się miłością innych. Powinniśmy doceniać obecność drugiego człowieka. Każdy powinien być obdarowany ciepłem i dobrym słowem.

Minutą ciszy uczczono pamięć ostatnio zmarłych: b. członka Zarządu OZPN Nowy Sącz – Witolda Żytkowicza, wiceprezesa Podokręgu MZPN Nowy Sącz, przewodniczącego Rady Seniorów – Jerzego Leszczyńskiego, członka Rady Seniorów – Marka Repela, jak i wszystkich zmarłych działaczy, piłkarzy i sędziów Podokręgu Nowy Sącz

Modlitwę odmówił oraz błogosławieństwa udzielił kapelan tut. Związku, ks. Józef Wojnicki, który zaznaczył m.in., że okres Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku daje wytchnienie i skłania do głębokiej zadumy nad tym, co zdarzyło się w minionym roku, ale też pozwala zastanowić się nad nowymi celami i planami, które chcemy zrealizować. To czas, w którym w sposób szczególny musimy pamiętać o wartościach głęboko ludzkich takich jak dobroć, pokora, poszanowanie życia, radość i solidarność z najbardziej potrzebującymi.

W imieniu władz MZPN wystąpił wiceprezes Bartosz Ryt, który zaakcentował rolę Podokręgów w budowie małopolskiej piłki i potrzebę integracji środowiska piłkarskiego Małopolski. Wiceprezes Ryt przekazał następnie życzenia świąteczno-noworoczne od prezesa Ryszarda Kołtuna i członków Zarządu MZPN.

Reprezentujący samorządowców wójt gminy Korzenna – Leszek Skowron podziękował za obecność w życiu publicznym ludzi, którzy swój czas poświęcają piłce nożnej. Czyli tej dyscyplinie sportu, która niewątpliwie kształtuje osobowość i hart ducha.

(BK) Podokręg Nowy Sącz

Hits: 15

To top