Ogłoszenie przez Zarząd Województwa Małopolskiego konkursu w zakresie szkolenia klubowego w 2023 r.

W dniu 14 marca 2023 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej w 2023 roku w zakresie „Szkolenia zawodników z klubów i stowarzyszeń sportowych województwa małopolskiego do udziału w finałach ogólnopolskich współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach państwowego Systemu Sportu Młodzieżowego”.

W ramach Konkursu dofinansowane będą zadania w zakresie szkolenia zawodników z klubów i stowarzyszeń sportowych województwa małopolskiego do udziału w finałach ogólnopolskich współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach państwowego Systemu Sportu Młodzieżowego.

Dotyczy to zawodników z klubów i stowarzyszeń sportowych województwa małopolskiego, które zostały sklasyfikowane w ogólnopolskim Systemie Sportu Młodzieżowego (SSM) za rok 2022 i zdobyły minimum 50 punktów. Kwota przeznaczona przez Zarząd Województwa Małopolskiego na realizację powyższego konkursu, zostanie podzielona przez sumę punktów uzyskanych w SSM za rok 2022 przez kluby i stowarzyszenia sportowe, wynikającą z ofert zakwalifikowanych do dofinansowania. Otrzymana w ten sposób wartość jednego punktu, zostanie pomnożona przez ilość punktów danego oferenta, określając planowaną wysokość dofinansowania.

Dotacja ma być wydatkowana na realizację szkolenia sportowego w ramach sekcji, które zdobyły punkty w Systemie Sportu Młodzieżowego za rok 2022. Ponadto, środki mają zostać przeznaczone wyłącznie na realizację programów szkoleniowych w sportach i rocznikach (młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec) w danym sporcie objętych Systemem Sportu Młodzieżowego w 2023 roku. Punktacja SSM znajduje się na stronie internetowej Instytutu Sportu w Warszawie: https://ssm.insp.waw.pl/
W załączeniu treść ogłoszenia konkursu.

Hits: 22

To top