Od wiosny do protokołu będzie można wpisać 9 rezerwowych

Na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2023 r. Zarząd PZPN dokonał zmiany Uchwały nr IX/140 w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.
Przyjęta zmiana oznacza, że zwiększona – do 9 zawodników – została dopuszczalna liczba zawodników rezerwowych we wszystkich rozgrywkach prowadzonych przez PZPN i Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, w których do tej pory ta liczba wynosiła 7 zawodników.

W ślad za powyższą zmianą Prezydium Zarządu MZPN wprowadziło Uchwałą z 2 marca 2023 r. zmiany w § 9 Regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2022/2023. W ustępie 2. słowa „poza 7 zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do protokołu”, zastępuje się słowami „poza 9 zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do protokołu”.
Nowe zasady będą obowiązywać już od rundy wiosennej bieżącego sezonu rozgrywkowego.

Uchwała Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną po zmianach TUTAJ

Hits: 191

To top