Losowanie par Pucharu Polski kobiet

Dzisiaj w siedzibie Małopolskiego Związku Pilki Nożnej odbyło się losowanie par Pucharu Polski kobiet. Poniżej zestawienie par.

1/8 finału – 19/20 sierpnia 2023

 1. Targowianka Targowisko – Radziszowianka Radziszów
 2. Lubomir Wiśniowa – Football Success Academy Kraków
 3. AP Szaflary – Podgórze II Kraków (Podgórze przed losowanie wycofało się z pucharu)
 4. Bronowianka Kraków – Iskra Brzezinka
 5. UKS 3 Weronica II Staszkówka Jelna – Naprzód Sobolów
 6. Iskra Tarnów – Skawa Jaroszowice (Skawa gospodarzem)
 7. UKS Wisła II Kraków – wolny los
 8. UKS Wisła Kraków – wolny los
  (pary wg kolejności losowania)

1/4 finału – 30 sierpnia 2023 (środa)

 1. zwycięzca meczu nr 5 – zwycięzca meczu nr 4
 2. zwycięzca meczu nr 2 – zwycięzca meczu nr 6
 3. zwycięzca meczu nr 1 – zwycięzca meczu nr 7 (UKS Wisła II)
 4. zwycięzca meczu nr 8 (UKS Wisła) – zwycięzca meczu nr 3 (AP Szaflary); Szaflary gospodarzem

1/2 finału – 13 września 2023 (środa)

 1. zwycięzca meczu nr 10 – zwycięzca meczu nr 12
 2. zwycięzca meczu nr 9 – zwycięzca meczu nr 11

  Finał – 20 września 2023 (środa)

Regulamin Pucharu Polski kobiet na sezon 2023/2024
I. ORGANIZACJA ROZGRYWEK

 1. Rozgrywki Pucharu Polski kobiet w Małopolsce organizowane są przez Małopolski ZPN.
 2. Spotkania pucharowe są traktowane na równi z rozgrywkami mistrzowskimi, odbywają się w zgodzie z przepisami gry w piłkę nożną oraz obowiązującymi postanowieniami Polskiego Związku Piłki Nożnej.
  II. SYSTEM ROZGRYWEK
 3. Puchar Polski Kobiet na szczeblu Małopolskiego ZPN jest I etapem Pucharu Polski Kobiet w sezonie 2023/2024.
 4. Wszystkie mecze są ewidencjonowane w systemie Extranet.
 5. Kolejne etapem są rozgrywki na szczeblu centralnym prowadzone przez Polski Związek Piłki Nożnej.
 6. Rozgrywki na szczeblu Małopolskiego ZPN toczą się systemem pucharowym, zgodnie z zasadą “przegrywający odpada”. Rywalizacja w parach rozstrzygana jest jednym spotkaniem, w przypadku remisu po 90 minutach o wygranej rozstrzyga seria rzutów karnych.
 7. Gospodarzem spotkań są zespoły z niższej ligi w sezonie 2022/2023, a w przypadku drużyn z tego samego poziomu, gospodarzem jest zespół wylosowany jako pierwszy (zespół będący “wyżej” w drabince). Powyższa zasada nie dotyczy finału – miejsce rozegrania meczu wyznacza Prezydium Zarządu Małopolskiego ZPN.
 8. Do rozgrywek na szczeblu centralnym awansuje zwycięzca etapu wojewódzkiego, chyba że Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej postanowi inaczej.
  III. KLUBY
 9. W rozgrywkach Pucharu Polski Kobiet na szczeblu Małopolskiego ZPN biorą udział kluby występujące:
  a. w III lidze kobiet
  b. w IV lidze kobiet
  c. w V lidze kobiet
  d. drużyny nie występujące w żadnej lidze, np. rezerwy
 10. Kluby uczestniczące w Pucharze Polski są zobowiązane wystawiać najlepszą drużynę danej klasy rozgrywkowej.
  IV. ZAWODNICZKI
 11. W zawodach o Puchar Polski mogą brać udział jedynie zawodniczki potwierdzone do danego klubu i uprawnione do rozgrywek.
 12. W rozgrywkach pucharowych na szczeblu Małopolskiego ZPN dozwolona jest wymiana pięciu zawodniczek w ciągu całego meczu. Raz wymieniona zawodniczka nie może wrócić do gry.
 13. W meczach Pucharu Polski kobiet na szczeblu Małopolskiego ZPN może występować równocześnie na boisku tylko 1 zawodniczka-cudzoziemka spoza obszaru Unii Europejskiej. Możliwy jest równoczesny udział drugiej zawodniczki spoza Unii Europejskiej z kontraktem profesjonalnym po opłacie w wysokości 500 złotych (zgodnie z Uchwałą nr 21/Z/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie w sprawie wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych, kaucji oraz opłat licencyjnych).
 14. Wystawienie przez klub więcej niż jednej drużyny, w jednym etapie rozgrywek, zobowiązuje do stosowania następujących zasad:
  a. zawodniczki, które wystąpiły w meczu jednej drużyny, nie mogą uczestniczyć w meczach innej drużyny tego samego klubu z zastrzeżeniem postanowień pkt b,
  b. jeżeli jedna z drużyn klubu została wyeliminowana z rozgrywek, najwyżej 4 zawodniczki, które wystąpiły w przynajmniej jednym meczu drużyny wyeliminowanej może występować w meczach z udziałem drużyny, która zakwalifikowała się do dalszych rozgrywek.
  V. ORGANIZACJA SPOTKAŃ
 15. Kluby będące gospodarzami organizują poszczególne mecze na własny koszt. Gospodarze zobowiązani są do zapewnienia zweryfikowanego boiska, obsługi medycznej oraz poniesienia kosztów sędziowskich.
 16. Dojazd drużyny gości odbywa się na koszt własny.
 17. Opłaty sędziowskie na danych etapach rozgrywek są zgodne z ekwiwalentem sędziowskim odpowiadającym dla klasy rozgrywkowej, w której występuje drużyna będąca gospodarzem meczu. Koszty ekwiwalentów sędziowskich pokrywa gospodarz zawodów.
 18. W przypadku, gdy mecz się nie odbędzie, a sędziowie przyjechali na zawody – otrzymują 75% ekwiwalentu. Sędzia przekazuje delegację do Małopolskiego ZPN. Koszt sędziów ponosi drużyna, która nie stawi się na zawody.
 19. Sędziowie zobowiązani są w ciągu 24 godzin od zakończenia spotkania do wprowadzenia sprawozdania do systemu Extranet.
  VI. SPRAWY DYSCYPLINARNE
 20. Zawodniczka, która w czasie rozgrywek pucharowych otrzyma napomnienie, zostanie automatycznie ukarana:
  a. przy drugim napomnieniu żółtą kartką – 1 mecz dyskwalifikacji;0
  b. przy czwartym napomnieniu żółta kartką – 2 mecze dyskwalifikacji;
  c. przy każdy kolejnym co drugim napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów.
 21. Jeżeli wykonanie kary dyskwalifikacji orzeczonej w związku z udzielonymi napomnieniami (żółtymi kartkami) nie nastąpiło w edycji pucharów, w której popełniono przewinienie dyscyplinarne, kary tej nie wykonuje się w kolejnej edycji pucharów. W takim wypadku zawodniczka zobowiązana jest do wniesienia opłaty – 50 złotych.
 22. Kara dyskwalifikacji dla zawodniczek wymierzona liczbą meczów za przewinienia w rozgrywkach pucharowych musi być wykonana w tych rozgrywkach.
  Do czasu wykonania tej kary zawodniczka nie może uczestniczyć w żadnych rozgrywkach pucharowych. Kara nie rozciąga się na rozgrywki mistrzowskie.
  VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 23. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie obowiązują inne przepisy Polskiego Związku Piłki Nożnej i Małopolskiego ZPN.
 24. Decyzję w sprawach nieujętych regulaminami podejmuje Zarząd Małopolskiego ZPN na wniosek wydziału właściwego do rozpatrzenia danej sprawy – Wydziału Gier bądź Wydziału Dyscypliny Małopolskiego ZPN. (WG MZPN)

X X X
Do Wydziału Gier wpłynęły w ostatnich dniach postulaty, aby jesienne rozgrywki młodziczek zorganizować w grupach podzielonych terytorialnie bez rozstawień. Po dzisiejszych dwóch e-mailach jest za takim podziałem większość, tak więc chcąc zadowolić zwolenników ligi i turniejów, Wydział Gier postanowił podzielić 14 drużyn na dwie grupy bez losowania. Każdy zespół rozegra 6 meczów, po czym po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy rozegrają dwa turnieje finałowe, ktorych gospodarzami będą mistrzowie obu grup. Drugi turniej finałowy, z zaliczeniem punktów i bramek z pierwszego, wyłoni dwa zespoły awansujące do mistrzostw Polski.

Grupa I

 1. UKS 3 Weronica Staszkówka-Jelna
 2. AZS UJ Kraków
 3. Starówka Nowy Sącz
 4. Starówka II Nowy Sącz
 5. Targowianka Targowisko
 6. Lubomir Wiśniowa
 7. AP Kmita Zabierzów (zgłoszenie po terminie)

Grupa II

 1. AZS UJ II Kraków
 2. AP Przeciszów
 3. Respekt Myślenice
 4. Football Success Academy Kraków
 5. UKS Wisła Kraków
 6. Bronowianka Kraków
 7. Podgórze Kraków
  WG MZPN

Hits: 802

To top