LIMANOWA. Laptopy dla klubów

W związku z systematycznie rosnącymi obowiązkami klubów sportowych w zakresie prowadzenia działalności w formie elektronicznej, w szczególności obowiązkowego wprowadzania do systemu extranet rejestracji, uprawnień i transferów zawodników, zmian w terminarzach rozgrywek, a od ostatniego sezonu sporządzania składów drużyn na mecze – Zarząd Podokręgu MZPN w Limanowej, mając na uwadze udzielenie klubom pomocy w tym zakresie, podjął decyzję o zakupie 15 laptopów i przekazaniu ich wiodącym klubom Ziemi Limanowskiej.

Uroczyste przekazanie laptopów odbyło się 17 listopada, otrzymali je prezesi wiodących klubów: Limanovii, Harnasia Tymbark, Sokoła Słopnice, Uranu Łukowica, Płomienia Limanowa, Krokusa Przyszowa, Mordarki, AKS Ujanowice, Turbacza Mszana Dolna, Dobrzanki, Laskovii, Orkana Szczyrzyc, Olimpii Pisarzowa, Zalesianki Zalesie i Stowarzyszenia Budujemy Sukces z Poręby Wielkiej.

Laptopy wręczali prezes Podokręgu Limanowa Stanisław Strug i wiceprezes Stanisław Olesiak.
Zarząd Podokręgu przy wyborze klubów do otrzymania laptopów w I transzy brał pod uwagę między innymi ilość drużyn zgłoszonych do rozgrywek w ostatnich latach, a także zaangażowanie klubów w organizację i udział w turniejach piłkarskich w kategoriach skrzatów, żaków i orlików.

Zarząd Podokręgu sukcesywnie, w miarę posiadania środków finansowych, planuje w kolejnych latach zakup laptopów do obsługi systemu extranet dla kolejnych klubów sportowych.

Podokręg Limanowa

Hits: 1

To top